Oplechování nadezdívek

 

Stejně jako atiku je třeba chránit také nadezdívky a volně stojící zdivo proti soustavnému působení vlhkosti. Jestliže tomu tak není, může vzniknout nežádoucí prorůstání zelení, plísně a poškození v důsledku působení mrazu. Dlouhodobou ochranu nabízí oplechování, které se umístí na horní lic zdiva. Připevnění se může provést jak přímo, tak i nepřímo, jako je tomu také v případě atiky. Je nutné dodržet minimální spád 3°.

Doporučují se následující tloušťky materiálu:

 

Přířez

mm

Připevnění lepicími páskami

Při lepeném připevnění

≤ 400

0,70 mm

0,80 mm

> 400

0,80 mm

1,00 mm

> 600

1,00 mm

1,00 mm

 

V závislosti na výšce budovy má mít oplechování zdiva následující minimální rozměry:

Výška budovy

Překrytí koruny zdiva směrem dolů Vzdálenost okapnice od zdiva

≤8

≥50 mm

≥20 mm

>8 – ≤20

≥80 mm

≥30 mm

>20 – ≤100

≥1,00 mm

≥40 mm

 

Při montáži je potřeba dávat pozor na to, aby dilatační mezery byly dostatečné a materiál mohl správně reagovat na změny rozměrů způsobené působením okolních teplot. Pro oplechování zdiva platí následující rozměry dilatačních prvků:

  • Přířez ≤ 500 mm–> max. 12 m
  • Přířez > 500 mm–> max. 9 m