životní prostředí

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY, DLOUHÁ ŽIVOTNOST A VELMI DOBRÁ RECYKLOVATELNOST

Kovový prvek zinek je jedním z nejdůležitějších stopových prvků a podílí se rozhodující měrou na téměř všech životně důležitých funkcích látkové výměny v lidském těle. To znamená, že je nutný trvalý příjem zinku, jeho nedostatek může vyvolat zdravotní problémy. Zinek ale hraje důležitou roli také v jiných oblastech, kterými jsou například ekologická rovnováha, ochrana klimatu, životního prostředí a zdrojů.

Nezbytný pro život a zdraví
Veškerý život na zemi, tak jak ho dnes známe, se vyvíjel za přítomnosti přírodních složek zinku. Vedle již zmíněných funkcí látkové výměny dostatek zinku také pozitivně ovlivňuje léčení ran a je důležitý pro vývoj u malých dětí, v pubertě a v těhotenství. Ve střední Evropě lze dostatečný přísun zinku zajistit vyváženou stravou. V lidském těle je trvale obsaženo přibližně 2,5 g zinku. Protože se ale nadbytečný zinek neukládá, nýbrž vylučuje, je nutné zajistit jeho trvalý příjem. U dospělých osob je doporučená denní dávka přibližně 10 – 15 mg, která zajistí fungování např. 200 enzymů, stabilitu DNA a přenos signálů podráždění.


Chrání člověka i techniku
Že lze zinkem velmi dobře chránit technické výrobky, to je všeobecně známé. Jestliže jsou budovy kryty před působením povětrnostních vlivů zinkovými plechy, mají ošetřeny ocelové konstrukce pozinkováním a mnohé povrchy potaženy materiály, které obsahují zinek, pak se několikanásobně prodlouží doba jejich užívání. Stejně tak je pro regeneraci a ochranu pokožky před UV zářením důležité používání prostředků s obsahem oxidu zinečnatého.


Vlastní odpovědnost
V roce 2001 vydal celosvětový svaz pro zinkový průmysl, International Zinc Association, listinu udržitelnosti vývoje (Sustainability Charter). Jejím cílem je, aby byla výroba zinku i jeho další zpracování a použití v souladu se životním prostředím a společenskými potřebami, aniž by přitom vznikala rizika pro člověka a životní prostředí.


Certifikáty

 

Certifikát ISO 9001:2008

 

Posuzování životního cyklu – Life Cycle Analysis (LCA)
O těžbě zinku, jeho recyklaci a zpracování je k dispozici mnoho dat. Pro mnoho výrobků ze zinku existuje LCA. Spolkový úřad životního prostředí UBA zveřejnil v roce 2005, jako součást řady svých publikací, také ekologickou bilanci materiálů kovových krytin. Je třeba připomenout, že nelakované kovy přirozeně zvětralé mají z hlediska životního prostředí v porovnání s ostatními střešními krytinami mnoho výhod, zejména dlouhou trvanlivost a nízké nároky na údržbu. V ekologické bilanci UBA je zvlášť zdůrazněn zinek, zejména jeho velmi nízké emisní hodnoty. To platí také pro tzv. skleníkový potenciál. Tauw Milieu B.V. Integrated Environmental Projects Department došel již v roce 1996 k obdobným výsledkům ve své studii k okapovým žlabům z různých materiálů (Life Cycle Assessment of zinc gutters, review and update).


Ochrana klimatu
Zinek vyhovuje také požadavkům na ochranu klimatu nízkými emisemi CO2. Všechny údaje jsou kvůli velkému množství a komplexnosti uvedeny v programu „Zinc-for-life-program“, který vydala mezinárodní organizace International Zinc Association (IZA).


Ochrana životního prostředí
Od procesu získávání zinku z rudy až po výrobu zinkového plechu se samozřejmě mění koncentrace zinku oproti tomu přírodnímu. To má vliv na životní prostředí. Zinek je však z tohoto pohledu jedním z nejlépe prozkoumaných materiálů. Protože poznatků je značné množství, nelze je uvést v rámci této publikace. Pro další informace je třeba se obrátit na níže uvedené instituce a naše internetové stránky: www.nedzink.de. Ochrana materiálových zdrojů je z hlediska zachování udržitelného rozvoje jedním z nejdůležitějších úkolů. Hlavními aspekty z tohoto pohledu jsou • Dlouhá životnost: Zinkové střechy a fasády mají v současnosti životnost více než 100 let. • Bezúdržbovost: Výrobky NedZink nevyžadují údržbu. • Recycklace: Stavební zinek si uchovává svoji hodnotu tím, že zhruba 80 % z něj lze recyklovat energeticky nenáročnou novou úpravou (spotřeba přibližně 5 % primární energie). Protože cena starého zinku činí asi 65 % tržní ceny, je recyklace nejen ekonomicky výhodná, ale také značnou měrou přispívá k ochraně jeho zásob.


Pro další informace:

Iniciativa zinek – www.initiative-zink.de

International Zinc Association – www.iza.com

Nejlepší volba pro dlouhý život budovy

 

Zinek je pro svou dlouhou životnost a recyklovatelnost mimořádně oblíbeným materiálem pro střešní krytiny, obložení fasád a systémy odvodnění střech. Architekti, kteří zinek ve svých návrzích používají, si cení jeho mnohostrannost.

Stavebníci a investoři se rozhodují pro tuto přidanou hodnotu u investic do nemovitostí nejen z důvodu bezúdržbovosti materiálu. Je to dobrá volba, která navíc přispívá k ochraně životního prostředí a zkrášluje jej.