Ekologické certifikáty EPD

Podle hodnocení EPD nabízí NedZink produkty šetrné k životnímu prostředí

Nezávislý německý institut „Bauen und Umwelt e.V. (IBU)“ ocenil společnost NedZink certifikáty EPD za materiály NedZink NATUREL, NedZink NOVA, NedZink NEO a NedZink NOIR, které splňují požadavky na šetrnost k životnímu prostředí. Společně s těmito certifikáty, které poskytují informace o výrobcích z hlediska životního cyklu či jejich ekologické stopy, získaly uvedené materiály od téhož institutu také označení „ECO platform“. Díky srovnání certifikátů s ostatními produkty na trhu si teď zákazníci mohou mnohem snadněji vybrat ekologicky šetrný materiál. Získáním certifikátu zároveň učinila společnost NedZink nový krok směrem k naplňování hodnot udržitelnosti a kvality životního prostředí.

          

 

 

 

 

Analýza životního cyklu

Certifikáty EPD obsahují důležitá data z hlediska hodnocení dopadů výstavby na životní prostředí, jak jsou nastaveny v novém evropském projektu „Udržitelnost budov“. Podle nezávislého institutu IBU byly dopady na životní prostředí u materiálů NedZink NATUREL, NedZink NOVA, NedZink NEO a NedZink NOIR testovány a ověřovány na základě norem ISO 14025, 14040 a 15804. Provedena byla také analýza životního cyklu (LCA) všech tří zinkových materiálů. Jde o metodu, která umožňuje určit dopad na životní prostředí výrobků v jednotlivých fázích jejich životního cyklu. Jsou v tom zahrnuty emise CO2, spotřeba energie a vody a znečištění ovzduší. Právě na základě těchto indikátorů obsažených v certifikátu EPD je možné si vědomě vybrat produkt, který je šetrnější k životnímu prostředí.