Certyfikacja środowiskowa EPD

Łatwiejszy, zrównoważony wybór produktowy dzięki aktualnym deklaracjom EPD

NedZink dla produktów NedZink NATUREL, NedZink NOVA, NedZink NEO i NedZink NOIR  został odznaczony certyfikatami EPD (Environmental Product Declaration – produktowa deklaracja środowiskowa) przez niezależny niemiecki Instytut Budowa i Środowisko (IBU stowarzyszenie zarejestrowane) www.bau-umwelt.de. Te EPD, które otrzymały również oznaczenie Platformy ECO*, oferują informacje dotyczące danych środowiskowych produktów na bazie analizy cyklu żywotności LCA  lub też bilansowania ekologicznego. Porównanie różnych EPD ułatwia ukierunkowany środowiskowo wybór produktowy. Poprzez to istotne oznakowanie NedZink poczynił znaczący krok w kierunku długotrwałości i jakości.

          

 

 

 

 

Analiza cyklu żywotności (LZA/LCA)

Deklaracje EPD stanowią podstawę dla ekologicznej oceny budynków, jak zdefiniowano w nowym europejskim projekcie „Zrównoważone budynki”. Dla zachowania obiektywnej i porównywalnej bazy niezależne IBU sprawdziło, a następnie walidowało wpływy środowiskowe NedZink NATUREL, NedZink NOVA, NedZink NEO i NedZink NOIR bazując na wymaganiach norm ISO 14025, 14040 i 15804. Do tego wykorzystana została analiza cyklu użytkowania (LCA) tych trzech produktów. LCA jest sprawdzoną metodą naukową, umożliwiającą ocenę i wyliczenie wszelkich efektów środowiskowych w każdej fazie użytkowania produktu, jak przykładowo wytwarzanie CO2, zużycie energii i wody, jak również zanieczyszczenie powietrza. Na bazie liczb znamionowych deklaracje EPD mogą być między sobą porównywane i ułatwiony jest świadomy środowiskowy wybór produktowy.

*  Platforma ECO: www.eco-platform.org; międzynarodowa platforma walidacji certyfikowania EPD