Systemy odwodnienia dachu

Dla bezpiecznego odprowadzenia wody opadowej z terenu budynku, konieczne są indywidualnie wyznaczone i zwymiarowane systemy odprowadzenia wody. Woda opadowa z powierzchni dachowych, nadbudów i balkonów zbierana jest w rynnach i odprowadzana przez rury spustowe. Zależnie od lokalnych możliwości następnie odwodnienie następuje przez systemy rurowe lub instalacje umożliwiające wsiąkanie. 

Zbiór reguł technicznych dla odwodnienia budynków oraz działek regulują normy EN 12056 „Instalacje odwodnienia grawitacyjnego budynków“ oraz EN 752 „Instalacje odwodnienia poza budynkami“.

Zwymiarowanie rynny wiszącej lub leżącej nastąpić musi wg DIN EN 12056-3 w powiązaniu z DIN 1986-100 i zawierać następujące kroki:

 • Stworzenie koncepcji odwodnienia
  o  Odpływ do instalacji odwodnienia
  o  Odpływ poprzez instalacje przelewu bezpieczeństwa
 • Ustalenie oczekiwanych zdarzeń opadowych a miejscu budynku
 • Obliczenie odpływów wody deszczowej
 • Podział odpływów w podanej koncepcji odwodnienia
 • Ustalenie długości drogi spływu w rynnach
 • Pomiar przekroju poprzecznego i ustalenie wysokości ciśnienia w odpływie
  o  Uwzględnienie narożników rynnowych i zmian przekrojów w rynnie
 • Pomiar lejka spustowego w połączeniu z linią opadową
  o  Uwzględnienie koszów liściowych oraz odbić instalacji spustowej
  o  Uwzględnienie kanciastych łapaczy