Rynny dachowe

Rodzaje wykonania

Dla bezpiecznego odprowadzenia wody opadowej z dachów i balkonów przekrój poprzeczny instalacji spustowej deszczówki ma decydujące znaczenie. Wymaganej instalacji spustowej dopasowuje się następnie odpowiednią rynnę dachową (kształt i wymiar) wraz z sztucerem rynnowym oraz kolanami.

W zakresie odwodnienia dachu rozróżnia się rynny dachowe leżące na zewnątrz i leżące wewnątrz. Dalsze cechy odróżniające to:

  • rodzaj zamocowania (np. wiszące lub leżące rynny dachowe, ułożone w uchwytach rynnowych lub położone w szalunkach)
  • kształt (półokrągła lub kanciasta)

Rynny leżące zewnętrznie

W normie DIN EN 612 „Wiszące rynny dachowe i rury spustowe z blach metalowych, pojęcia, podział i wymagania” ustalone są ogólne właściwości, nazewnictwo, podział, oznaczenie i wymagania gatunkowe tych wyrobów. Ta europejska norma obowiązuje dla produkowanych przemysłowo rynien dachowych i rur spustowych z blach metalowych. Połączenie rynny z dachem powinno wg wymogów odbywać się poprzez blachę okapową. Rynny dachowe należy tak umieścić by przy zajściach silnego deszczy woda w razie potrzeby mogła odpływać przez przednią krawędź rynny.
 

Rynny leżące wewnętrznie

Rynny leżące wewnętrznie (w obrębie konstrukcji dachowej) wymagają szczególnie dokładnego planowania szczegółów. Zapewnione być musi, iż także w przypadku ewentualnego zatkania rury spustowej woda opadowa będzie bezpiecznie odprowadzana.

 

Rynna leżąca wewnętrznie z rynną bezpieczeństwa

Dachy z rynnami leżącymi wewnętrznie muszą otrzymać co najmniej dwa odpływy lub jeden odpływ i jeden odpływ bezpieczeństwa. Każdy pojedynczy odpływ musi być w stanie osobno odprowadzić ilość wody deszczowej wykazanej w tabeli 8. Polecane są także tzw. rynny bezpieczeństwa z własną możliwością odwodnienia.


Technika połączeniowa

Rynny NedZink na styku oraz w innych miejscach połączeń lutowane na miękko normowanymi topnikami wg DIN EN 29454-1 i lutami wg DIN EN 29453. Lut musi związać łączące elementy na szerokości 10 mm (w obszarach pionowych co najmniej 5 mm). Ponadto w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest klejona technika połączeniowa.

 

 

Dylatacja

Wytyczne maksymalnych odstępów możliwości wyrównujących rozszerzalność przedstawiono w tabeli 1. Dostępne są następujące możliwości dylatacyjne:

 

 

 

  • rzemieślniczo wykonane ściegi przesuwne w górnym punkcie spadkowym
  • ściegi przesuwne w dolnym punkcie spadkowym (kocioł rynnowy, sztucer)
  • przemysłowo produkowane elementy dylatacyjne (możliwe zastosowanie w każdym miejscu)

Tabela 1

Typ rynny dachowej Rozmiar nominalny Max. odległość dylatacji
Rynna dachowa wisząca ≤500 mm 15 m
Rynna dachowa wisząca ≥500 mm 10 m
Rynna dachowa położona wewnętrznie ≤500 mm 10 m (nie wklejana)
Rynna dachowa położona wewnętrznie ≥500 mm  8 m (nie wklejana)
Zawieszenia rynnowe i rynny    6 m (wklejana)

 

Wymiary elementów budowlanych rynien dachowych i rur spustowych wg DIN EN 612

 

 

Rynna dachowa półokrągła

wymiary i tolerancje do utrzymania

 
 

Tabela 2

 

Rozmiar nominalny Szerokość docięcia

-2/+1

Wywinięcie poziomo

[d h]

Wywinięcie pionowo

[d v]

Odległość wywinięcia

[g]
-1/+2

Usztywnienie wywinięcia

[e]
±2

Wymiar zewnętrzny

[d2]
0/+2

Tylne wywyższenie

[f]
min.

Falc wodny

min.

Nominalna grubość blachy

min.

Przekrój poprzeczny rynny

cm2

200 200 16±2 16±1 5 6 080 08 10 0,65 25
250 250 18±1 18±1 5 7 106 10 10 0,65 43
280 280 18±1 18±1 6 7 127 11 10 0,70 63
333 333 20±1 20±1 6 9 153 11 10 0,70 92
400 400 22±1 22±1 6 9 192 11 10 0,80 145
500 500 22±1 22±1 6 9 250 21 10 0,80 245

Wszystkie wymiary w mm

Rynny w kształcie prostokątnym (kanciaste) 

Wymiary i tolerancje do utrzymania

Tabela 3

 

Rozmiar nominalny Szerokość docięcia

-2/+1

Wywinięcie poziomo

[d h]

Wywinięcie pionowo

[d v]

Odległość wywinięcia

[g]
-1/+2

Usztywnienie wywinięcia

[e]
±2

Falc wodny

min.

Wysokość przedniej strony
[a]
±1
Szerokość podstawy
(Wymiar zewnętrzny)
[b]
0/-1
Wysokość tylnej strony
[c]
±1
Nominalna grubość blachy

min.

200 250 16±2 16±2 5 5 10 042 070 050 0,65
250 250 18±1 18±1 5 7 10 055 085 065 0,65
333 333 18±1 18±1 6 9 10 075 120 085 0,70
400 400 22±1 22±1 6 9 10 090 150 100 0,70
500 500 22±1 22±1 6 9 10 110 200 130 0,80

Wszystkie wymiary w mm

Denko rynnowe

Denko rynnowe musi być tak wykonane, by pasowało do przynależnej rynny dachowej.  Minimalna nominalna grubość blachy: 0,70 mm.