Specyfikacje techniczne

Produkty odwodnienia dachów produkowanie i dostarczane są w wymiarach metrycznych.

Nie zawsze tak było, gdyż w przeszłości – i dziś jeszcze regionalnie stosowane – mierzono w tzw. „częściowości”. Ta „częściowość” odnosiła się do udziału długości w 2000 mm stanowiących długość „pakietowo walcowanej blachy cynkowej”. Arkusz standardowy był już bazą wcześniejszych produktów dla dachu i fasady przed czasem tytan-cynku. 

Przykład:

Rynna 6-częsciowa: półokrągła rynna wisząca o wymiarze nominalnym (rozwinięciu) szóstej części od 2000mm = 333mm.

Dzisiejszą bazą pomiarów jest norma DIN EN 612. Podaje ona minimalne zakresy głównych wymiarów wiszących rynien półokrągłych i prostokątnych oraz okrągłych i kwadratowych rur spustowych.

Zwymiarowanie wyżej wymienionej rynny wg normy brzmi: Rozmiar nominalny RN 333mm.

Przy rurach bazą wymiary nominalnego nie jest nominalne rozwinięcie lecz średnica. Przykład: okrągła rura spustowa Rozmiar nominalny RN 100 – ma średnicę 100mm

W normie tej przyporządkowane są różnym rozwinięciom minimalne grubości materiału wyjściowego. Produkty wg tej normy mogą być oferowane w wykonaniu spawanym, lutowanych i falcowanym.