Lutowanie

Znaczną zaletą materiału NedZink jest możliwość zastosowania lutowania miękkiego jako techniki połączeń. W miejscach gdzie wymagane są solidne, wodoszczelne połączenia (przykładowo w rynnach dachowych) lutuje się przy użyciu miedzianej lutownicy, lutu ołowiano-cynowego oraz odpowiedniego płynu do lutowania.

Lutowanie miękkie materiałów NedZink specyfikowane jest dla trzech występujących powierzchni:

  • NedZink NATUREL – gołowalcowany
  • NedZink NOVA – patynowany
  • Spatynowane powierzchnie NedZink – naprawa

Lut:

Lut ołowiano-cynowy: S – Pb60 Sn40 (Sb) wg DIN EN 29453
Zakres topnienia: 183 °C – 235 °C

Topniki:
Gołowalcowany/Naprawa:

Wszystkie topniki do cynku F-SW 11 wg DIN EN 29454.1 3.2.2 A
Patynowany:
Felder „ZD – pro“, firmy Felder / Oberhausen; F-SW 11 wg DIN EN 29454.1 2.2.2 A

Przygotowanie spoiny:
Gołowalcowany – dla NedZink NATUREL nie wymagane jest żadne specjalne przygotowanie spoiny. Wystarczy przetrzeć obszar spoiny trójstronnie płynem do lutowania.
Patynowany – przy NedZink NOVA należy usunąć chemicznie zarówno tymczasową przejrzystą warstwę ochronną, jak również patynę:
płyn do lutowania "ZD-pro" nakładać trójstronnie (góra podkładu/ góra zakładu / dół zakładu). Odczekać ok. 30 sekund umożliwiając działanie.
Naprawa Zaleca się zawsze usunięcie istniejących warstw tlenków i brudu abrazyjnie np. skrobakiem. Surową strefę spoiny należy następnie gruntownie oczyścić z brudu/kurzu. Następnie wytrzeć spoinę trójstronnie płynem do lutowania.

 

Szerokość spoiny/Zakładka:

Poziomo 10 mm
Pionowo 5 mm

 

Szczelina lutownicza:

< 0,5 mm

 

Kolba lutownicza:

Kolba lutowniczaz miedzi.
Waga ≥350 g


Proces lutowania:

  • Gołowalcowany:Spoinę należy lutować w jednym przebiegu lutowniczym. Szerokość spoiny wypełnić należy całkowicie lutem. „Obszycie lutem” na powierzchni spoiny nie daje dodatkowej wytrzymałości.
  • Patynowany /Naprawa:Dodatkowo do powyższego, należy na spoinę raz jeszcze nałożyć płyn lutowniczy. Temperatura kolby powinna być nieznacznie wyższa niż przy gołowalcowanych powierzchniach.

Czyszczenie spoiny:

Należy zwracać uwagę by powierzchnie nie były optycznie naruszone przez rozmazane lub spływające resztki topnika. Pozostałości płynu do lutowanie lub topnika należy usunąć od razu po zakończeniu operacji lutowania za pomocą wody i chłonnej szmatki.