Profile budowlane, profile specjalne

Dodatkowo do profili omawianych w innych rozdziałach, możliwe są także inne dowolnie formowalne produkty. Faktyczny kształt profilu wynika z możliwości stosowanych narzędzi formujących.

Profile prasowane

Prosta blacha formowana jest ciśnieniem pomiędzy formą pozytywną i negatywną. Ciśnienie to pierwotnie powstawało poprzez spadanie ciężarka. Dziś produkcja prasowanych profili możliwa już jednak jest przy użyciu nowoczesnych pras.

Przykłady: blachy gontowe, blachy ochronne żaluzji

Profile ściskane

Poprzez ściskanie produkuje się symetryczne elementy rotacyjne. Blacha rozpięta jest na rotującym wale i zostaje ściśnięta do oczekiwanej formy za pomocą drążka przez łożysko oporowe.

Przykład: Półkula/Kula

Profile z pras krawędziowych

Dodatkowo poza profilami produkowanymi zwykłymi zaginarkami, do skomplikowanych przegięć zastosowane mogą zostać także prasy krawędziowe.

Przykład: Profile połączeniowe z większą ilością wygięć 180 stopni.