Fizyka budowlana

Dla bezpiecznego wznoszenia i użytkowania budynków oraz elementów budowlanych konieczne jest uwzględnienie fizyko-budowlanych zasad oraz prawidłowości. W ogólnym działaniu budowlanym rozpoczyna się to już od oceny gruntu budowlanego pod kątem stabilności oraz regionalnych warunków pogodowych.

Szczególnie dla użytkowania naszego materiału tytan-cynk w budownictwie najistotniejsze są następujące kryteria:

Dyfuzja wilgoci: Przejście wilgoci budowlanej lub użytkowej przez konstrukcję musi być odpowiednio sterowane lub udaremnione.
Konstrukcje z oraz bez wentylacji: obie podstawowe konstrukcje – obie są także stosowane z NedZink– opisane i zdefiniowane celem ich bezpiecznego funkcjonowania. Dźwięk: zarówno dźwięki ludzi jak również powietrza muszą zostać uwzględnione konstrukcyjnie.
Bezpieczeństwo wiatrowe: jedno z esencjalnych budowlano-fizycznych uwarunkowań, zyskujące coraz większe znaczenie poprzez obecne i nasilające się zdarzenia wietrzne.

Bezpieczna i trwała praca budowlana jest jedynie możliwa przy ścisłym uwzględnieniu wszelkich budowlano-fizycznych aspektów.