Stavební fyzika

 

Pro bezpečnou konstrukci a provoz budov a stavebních dílů je nezbytně nutné brát v úvahu stavebně-fyzikální podmínky a zákonitosti. Všeobecně to začíná již při posouzení stavebního pozemku z pohledu zajištění stability terénu a posouzení místních povětrnostních podmínek.

Speciálně pro použití našeho materiálu titanzinku ve stavebnictví je nutno brát v úvahu tato hlavní kritéria:

Difuze vlhkosti: přenos vlhkosti ze stavby, resp. vlhkosti vzniklé v důsledku používání stavby, do konstrukcí je třeba spolehlivě usměrňovat, resp. je mu třeba zabránit. Konstrukce s větráním a bez větrání: obě patří k základním konstrukcím a obě lze použít pro NedZink – jsou definovány a popsány tak, aby bezpečně fungovaly.

Hluk: musí se konstrukčně zajistit vzduchová i kročejová neprůzvučnost.

Odolnost proti větru: jedna ze základních stavebně-fyzikálních podmínek, jejíž význam neustále roste vzhledem k aktuálním škodám způsobovaným větrem, jejichž počet se zvyšuje.

Vznik bezpečné a trvalé stavební realizace je možný pouze za předpokladu přísného dodržování všech stavebně-fyzikálních aspektů.