Oplechování střešních atik

 

Atika je architektonický prvek prodlužující fasádu budovy nad hlavní římsu. U plochých střech se nazývá atikou obvodová část střechy, která je zvýšena a zakončuje tak vlastní plochu střechy. Napojení, která jsou vedena z plochy střechy, je třeba vyvést nahoru na atiku a zajistit oplechováním proti pronikající dešťové vodě. Oplechování se na atiku připevňuje nepřímo, buď pomocí okapových plechů, držáků našroubovaných na atice nebo přímo slepením za použití lepidla na bázi asfaltu tvrdnoucího za studena.

(Spád oplechování atiky má vykazovat sklon min. 3° k ploše střechy).