Působení povětrnostních vlivů/ kondenzace vodních par

NedZink NATUREL

 

NedZink NATUREL je odolný material, kde se v průběhu času působením vnějších vlivů vyvíjí jedinečná estetická ochranná vrstva, takzvaná patina. Chemický process tvorby patiny probíhá v několika stupních. Kovově lesklý povrch vytváří s kyslíkem obsaženým ve vzduchu nejprve kysličník zinečnatý. Působením vlhkosti, např. ze srážek se vytváří hydroxid zinečnatý. Poté vznikne reakcí s kysličníkem uhličitým obsaženým ve vzduchu hustá pevně ulpívající a ve vodě nerozpustná patina ze zásaditého uhličitanu zinečnatého
 

Zn + O2 => ZnO + H2O => Zn (OH) 2 + CO2 => ZnCO3
zinek + kyslík => kysličník zinečnatý + voda => hydroxid zinečnatý + kysličník uhličitý  => uhličitan zinečnatý

Přesné složení patiny částečně závisí na prostředí a složení okolního vzduchu ve kterém se tvoří vrstva. V “normálním” prostředí vnější atmosféry máme co do činění s řadou dalších faktorů  jako jsou :
– Srážky : déšť, sníh, kroupy, mlha, kondenzace vodních par
– Znečišťěné ovzduší:
• emise z nejrůznějších chemických látek způsobených průmyslem, dopravou, atd.
• mořská sůl v pobřežních oblastech
• písek a prach, které jsou neseny silnými větry

Všechny tyto faktory jsou v závislosti na zeměpisné poloze přítomný v několika variantách v naší atmosféře a v kombinaci mezi sebou mají více či méně významný vliv na stupně korozní agresivity. Snížení tloušťky materiálu a míra korozivosti je závislá na životním prostředí v městských, průmyslových lokalitách  oproti venkovu nebo přímořské oblasti.

NedZink NATUREL se vyrábí a expeduje s leskle válcovaným povrchem. Povrch ponechaný v přírodním stavu vytváří venku při vystavení povětrnostním vlivům hutnou a pevně ulpívající ochrannou vrstvu, takzvanou patinu. Chemický proces, na kterém je tento postup založen, probíhá v několika stupních:

Kovově lesklý povrch vytváří s kyslíkem obsaženým ve vzduchu nejprve kysličník zinečnatý. Působením vlhkosti, např. ze srážek se vytváří hydroxid zinečnatý. Poté vznikne reakcí s kysličníkem uhličitým obsaženým ve vzduchu hustá, pevně ulpívající a ve vodě nerozpustná patina ze zásaditého uhličitanu zinečnatého.

V závislosti na složení okolního vzduchu se na tomto základním procesu podílí také jiné látky. Tak se může zbarvení patiny v závislosti na místě použití nepatrně lišit.

Přímořské prostředí
Pokud je použit zinek v přímořských oblastech je povrch vystaven slanému vzduchu. Je-li použit leskle válcovaný titanzinek, vrstva patiny se bude tvořit normálně za předpokladu dostatečného množství vodních srážek. Pro díly, které nejsou bezprostředně vystaveny vodním srážkám a jsou závislé pouze  na vlhkosti vzduchu, proces tvorby patiny bude pomalejší, tím se se může  odstín zabarvení patiny lišit. Kombinace slaného vzduchu a nedostatek dešťových srážek, zapříčiní nepravidelné středně šedé zbarvení na povrchu. Tyto vizuální efekty jsou nevyhnutelné a nevratné. 

 

NedZink NOVA

Vlastnosti materiálu

Jako základní materiál pro NedZink NOVA slouží NedZink NATUREL. Rovnoměrný, hedvábně lesklý, titanově šedý povrch NedZink NOVA vzniká chemickým ošetřením povrchu na vysoce moderní patinovací lince po dokončení převálcování. Zde je chemickým procesem na leskle válcovaném titanzinku simulována ochranná vrstva (patina), která jinak vzniká v přírodě působením povětrnostních vlivů. Protože však nevzniká ani potažením či lakováním povrchu, zůstávají přirozené vlastnosti titanzinku plně zachovány. Malá poškození patinovaného povrchu, např. během montáže, při vystavení povětrnostním vlivům zmizí v důsledku vytvoření přírodní patiny („samoregenerační proces“). Protože povrch pracuje, může dojít k malým odchylkám v barevném odstínu. Tyto se po vystavení povětrnostním vlivům vyrovnají. Aby se maximálně eliminovaly rozdíly v barevném odstínu, doporučuje se provést realizaci z jedné výrobní šarže.

Směr pokládání

Tabule/role jsou označeny na spodní straně směrovou šipkou, která znázorňuje jejich směr průchodu patinovacím zařízením. Tabule/role je nutné kvůli zabránění vzniku barevných rozdílů pokládat ve stejném směru!

Ochrana povrchu

Protože se NedZink NOVA používá především pro esteticky náročné aplikace, jako např. obklady fasád, jsou výrobky opatřeny dočasnou ochranou povrchu, která brání drobným poškozením a znečištěním či otiskům prstů během zpracování a při montáži. Ochranná vrstva zajistí optimální vzhled po dokončení prací.

Ochrana při extrémním namáhání

V případě značného mechanického namáhání materiálu při jeho zpracování a montáži lze objednat NedZink NOVA s transparentní, samodržící ochrannou fólií z PE. Tato ochranná fólie spolehlivě chrání povrch proti poškození a silnému znečištění, např. při provádění následných řemesel. Fólie slouží k dodatečné ochraně povrchu až do ukončení montážních prací, a pak by měla být co nejrychleji odstraněna. To platí obzvlášť při vysokých teplotách a při působení silného slunečního záření. Při studeném počasí lze fólii ponechat na vnější straně plechu déle. Fólie by se neměla zapracovávat do spojů, jako jsou např. drážky. V kalkulaci je potřeba zohlednit vícepráce na odstranění fólie.

Provedení

NedZink NOVA lze zpracovávat obvyklými řemeslnými technikami, protože při nich zůstávají zachovány vlastnosti titanzinku. Lze také provádět pájení za použití vhodného tavidla.

Intenzivní kondenzace/působení vlhkosti

U namontovaných dílů NedZink se mohou vyskytnout bílá zbarvení, která vznikají z důvodu déle trvajícího působení vlhkosti nebo intenzivní kondenzace. To může být způsobeno např. neodborným skladováním, zakrytím fóliemi, které nepropouští vzduch nebo v důsledku povětrnostních vlivů. Vytvoří se při tom hydroxid zinečnatý – sypký produkt koroze. Jestliže se objeví pouze jako nepatrně bílé zbarvení, přejde beze zbytku v průběhu přirozené tvorby patiny do ochranné vrstvy. Jestliže není tvorba hydroxidu zinečnatého příliš výrazná, lze produkt koroze odstranit kartáčem a následným omytím, aniž by se tím zmenšila tloušťka plechu. Tmavší místa, která potom na povrchu zůstanou, se časem vyrovnají v důsledku vytváření patiny na okolním materiálu, takže se nebudou lišit.