Dešťové svody

 

Podle tvaru průřezu rozlišujeme mezi kulatými a hranatými dešťovými svody. Spoj jednotlivých částí svodu může být:

  • pájený
  • svařovaný
  • falcovaný

 

Kulatý dešťový svod

Rozměry a tolerance, které je třeba dodržet 

 

Tabulka 4

Jmenovitá šířka
Průměr
(uvnitř)
 ±1

Zasunova-telnost

min.

Šířka pájeného svaru

(svázaná) min.

Šířka
svařovaného
svaru

Šířka drážky
min.

Jmenovitá tloušťka plechu
min.
060 060 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
076 076 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
080 080 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
087 087 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
100 100 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
120 120 50 5 v závislosti na metodě 6 0,70
150 150 50 5 v závislosti na metodě 6 0,70

 

Všechny rozměry v mm

 

 

 

Hranatý dešťový svod

Rozměry a tolerance, které je třeba dodržet 

Tabulka 5

Jmenovitá šírka Vnitřní rozměr
(nahoře)

±1

Zasunova-telnost

min.

Šířka pájeného svaru  (svázaná)
min.

Šířka
svařovaného
svaru

Šířka drážky (prosazená)
min.

Jmenovitá tloušťka plechu
min.
060 160 x 160 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
080 180 x 180 50 5 v závislosti na metodě 6 0,65
095 195 x 195 50 5 v závislosti na metodě 6 0,70
100 100 x 100 50 5 v závislosti na metodě 6 0,70
120 120 x 120 50 5 v závislosti na metodě 6 0,80

 

Všechny rozměry v mm