Šablony

 

Šablonové systémy

Oblast použití

 

Šablonový systém NedZink pro střechu a fasádu je velmi reprezentativní. Používá se při zastřešení a opláštění velkých i malých ploch. Běžně se používvá pro minimální sklon střechy 25°, jestliže je ale vrcholový spoj šablon pájený, potom je možné použití již od sklonu střechy 18°.

Standardní šablonový systém NedZink-Standard se skládá ze stejných plechových dílů, které jsou do sebe zaháknuty zpětnými ohyby. Nejčastěji se používá šablona čtvercová, ovšem pravidelně se vyskytuje také kosočtvercový tvar. Zde je uveden popis systému se čtvercovými šablonami. S nimi lze provádět také zastřešení a opláštění lehce zaoblených ploch.

Systém do sebe zavěšených šablon tvoří na střeše či na fasádě mosaiku ze stejně tvarovaných ploch s  probíhajícími diagonálami (viz vyobrazení). Schematické znázornění šablonového systému ukazuje vyobr. 15.

Na vyobr. 16 je střecha z plechových šablon s odkazy na detaily.

Zoom

Zoom

 

 


    

 

Střecha ze šablon

Specifikace standardních dílů

Standardní šablonový systém, čtvercový
Hotový rozměr Rozměr přířezu Počet/m²
450 x 450 mm 500 x 500 mm cca. 5,6
280 x 280 mm 330 x 330 mm cca. 15,3
200 x 200 mm 250 x 250 mm cca. 32
 
Tloušťka materiálu 0,80 – 1,00 – 1,10 mm  

 

U tohoto systému není pájený vrchol šablon ani pevná příponka. V tabulce ve vyobr.7je znázorněna souvislost mezi tloušťkou materiálu, velikostí šablon, počtem příponek a výškou střechy.

Standardní kosočtvercový systém, rombus, vrcholový úhel  50° )
Hotový rozměr
šířka „b“
Rozměr přířezu Počet/m²
200 mm 250 mm 25,6
250 mm 300 mm 15,3
280 mm 330 mm 11,9

Na vyžádání lze dodat systém s pájenou pevnou příponkou (vyobr. 2c)a pájeným vrcholovým spojem. Při úhlu mezi 18° a 25° musí být vrcholové spoje šablonového systému pájené. Systém o jiných rozměrech šablon lze dodat na základě dohody.

Standardní poloviční čtverec (vyobr. 4) 

 

Vyobr. 4azobrazuje poloviční čtverec „dolní“ (připojení okapu),

Vyobr. 4bzobrazuje poloviční čtverec „horní“ (připojení hřebene).

Rozměry a tloušťka materiálu jsou stejné jako u celých kusů. U polovičního čtverce „horního“ je možné použít jak posuvnou příponku, tak i pájenou posuvnou příponku či pájenou příponku.

Posuvná příponka70 x 50 mm (vyobr. 5)

Tloušťka materiálu jako u šablony. Posuvná příponka funguje jako přídržná příponka. Tyto posuvné příponky si může vyhotovit klempíř sám.

Pájená příponka

Šířka 50 mm, délka zhruba 100 mm, rozměr přířezu závisí na místě a prostoru k připevnění na nosnou konstrukci. Příponku si může vyhotovit klempíř sám a připájet na šablonu.

Profily

Rozměr spodního zakončovacího profilu, připojovacích a obdobných profilů závisí na rozměrech v místě použití; může je vyrobit klempíř sám nebo jsou k dodání na míru v délkách 3 metry.

Nosná konstrukce

Střecha z plechových šablon musí být kompletně položená na dřevěné bednění, které by mělo být zhotoveno z nehoblovaných prken tloušťky 23 – 25 mm na sraz. Prkna mohou mít při sklonu střechy do 40° spáry do 5 mm. Při sklonu větším než 40° může být spára mezi prkny až 10 cm, přičemž v oblasti příponky musí být pod krytinou vždy bednění.

Odvětrání:

U střech s tepelnou izolací musí být vždy pod dřevěným bedněním vytvořena vzduchová mezera, kterou proudí vzduch.

Montáž

Níže uvedený popis se vztahuje k montáži čtverců s pájenou příponkou ve vrcholu šablony a se dvěma posuvnými příponkami na obou bočních stranách. Příponky se připevňují na dřevěné bednění hřebíky z nerez oceli nebo pozinkovanými ocelovými hřebíky, resp. šrouby. Při montáži se postupuje zdola nahoru.

Spodní připojení nebo připojení okapu

Nejprve se namontuje okapový profil, příponky se musí k tomuto účelu vyrovnat do roviny. Do okapového profilu se zaháknou řady polovičních šablon (viz vyobr. 4a) a poté se pokračuje v pokládání řad celých kusů (viz vyobr. 6).

Vyznačení

Řady šablon se pokládají s malou tolerancí. Proto je potřeba provést vyznačení, aby bylo možné při pokládce udržet rovinu. S vyznačením je vhodné začít od středu plochy střechy a čáry provádět vždy na vzdálenost následujících 3 řad šablon.

Horní připojení, připojení hřebene

U připojení hřebene je třeba zakončit pokládku řadou polovičních šablon. Jestliže to není možné, musí se šablona upravit na požadovaný rozměr. Šablony u hřebene je nutné připevnit do bednění příponkou s hákem nebo pájenou příponkou. Poté lze pokračovat v provádění hřebenového zakončovacího profilu. Příklad provedení hřebene je znázorněn na vyobr. 8.

Připojení na stěnu,viz (vyobr. 9)

Připojení na navazující stavební konstrukce je obdobné jako u připojení hřebene.

Zakončení oplechování na štítové stěně

První metodou je zakončení, přičemž se okraj střechy lehce zdvihne pomocí klínu (viz vyobr. 10a). Druhou metodou je zakončení pomocí koncového trámu nebo lišty (viz vyobr. 10b).

Boční připojení na stěnu

Vyobr. 12aznázorňuje připojení pomocí zinkového pásu s jednoduchou drážkou a dodatečnou drážkou. Výška oplechování u stěny musí činit minimálně 10 cm. Vyobr. 12b znázorňuje metodu s vestavěným okapem.

Nárožní krokve(valbové krokve)

K pokrývání vnějších rohů existuje několik možností (viz vyobr. 13).

Vyobr. 13a znázorňuje metodu pomocí ploché lišty, která je napojena na drážku poslední řady šablon. Konstrukce vestavěného žlabu je znázorněna na vyobr. 13b, přičemž se dřevěná lišta připevňuje na krokev. Stejně tak je tomu na vyobr. 13c a 13d. Ve vyobr. 13c je řada šablon ohnuta proti dřevěné liště. To se provádí snadněji, jestliže ještě nejsou namontovány nárožní krokve.

Na vyobr. 13d je znázorněna metoda zinkového pásu s jednoduchou drážkou a dodatečnou drážkou.

Připojení hambálku

Žlab se opatří průběžnou jednoduchou drážkou s dodatečnou drážkou k zaháknutí šablon (viz vyobr. 11).

Průnik střechou

U oplechování prvků procházejících střechou se používají technická řešení jako pro připojení hřebene, zakončení štítu, připojení okapu nebo pro rohové spoje (viz vyobr. 14).

 

Opláštění fasády

Šablonový systém se výborně hodí pro opláštění fasád. Montáž a připojení se provádí stejně jako u střechy. Spodní připojení se provede podle znázornění na vyobr. 6.Zakončení u hřebene je znázorněno na vyobr. 15. Připojení na okna lze provádět podle vyobr. 14. Ačkoliv se opláštění čtvercovými šablonami provádí také u rozsáhhlých ploch, hodí se především pro malé střešní plochy s velkým sklonem, fasády a boční stěny střešních vikýřů. U malých ploch je ale nutno přizpůsobit velikost šablony.