Akustická ochrana

 

DIN 4109 akustická ochrana výškových staveb, požadavky a výkazy stanoví normy pro akustickou ochranu v souvislosti s budovami. Systémové nástavby, které používají jako krytinu plech v podstatě odpovídají požadavkům této normy.

Popsané systémy NedZink vyhovují – i bez použití dělicích vrstev – požadavkům na akustickou ochranu, jak dokládá dlouholetá praxe. Při použití systémů NedZink v souladu s normami je vyloučeno extrémní bubnování při krupobití nebo silném dešti tak, jak se může vyskytnout u plechových konstrukcí bez celoplošného systémového řešení.

Při zvýšených požadavcích, jako např. v nemocnicích nebo pečovatelských domech, lze provést dodatečná opatření.

Systémová řešení lze díky použití dělicích vrstev optimalizovat. Výrobce Vám zodpoví dotaz, zda dojde k akustické optimalizaci a jak bude účinná. V žádném případě se nedoporučuuje používání savých „materiálů jako ochrany proti bubnování“, protože tyto zadržují proniklou vlhkost pod plechem.

Kromě toho může projektant optimalizovat celou konstrukci střechy z akustických hledisek.