Odvodnění střech

Žlaby

Žlab podokapní půlkulatý, hladký povrch

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NATUREL 500 0,80 120
400 0,80 180
333 0,80 360
333 0,70 360
280 0,70 420
250 0,70 420
250 0,65 420
200 0,70 dle údaje
200 0,65 dle údaje


Žlab podokapní půlkulatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NOVA 500 0,80 120
400 0,80 180
333 0,70 360
280 0,70 420
250 0,70 420
200 0,70 dle údaje

 

Žlab podokapní půlkulatý

 

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NOIR 500 0,80 120
400 0,80 180
333 0,70 360
280 0,70 420
250 0,70 420
200 0,70 dle údaje

 

Žlab podokapní půlkulatý

 

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
MĚĎ 500 0,70 120
400 0,70 180
333 0,70 360
333 0,60 360
280 0,70 420
280 0,60 420
250 0,70 420
250 0,60 420
200 0,70 dle údaje
200 0,60 dle údaje


Žlab podokapní hranatý, hladký povrch

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NATUREL 500 0,80 96
400 0,80 120
333 0,80 216
333 0,70 216
250 0,70 300
250 0,65 300
200 0,70 420
200 0,65 420

 

Žlab podokapní hranatý, hladký povrch

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NOVA 500 0,80 96
400 0,80 120
333 0,80 216
333 0,70 216
250 0,70 300
200 0,70 420


Žlab podokapní hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NOIR 500 0,80 96
400 0,80 120
333 0,80 216
333 0,70 216
250 0,70 300
200 0,70 420


Žlab podokapní hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
MĚĎ 500 0,70 96
400 0,70 120
333 0,70 216
333 0,60 216
250 0,70 300
250 0,60 300
200 0,70 420
200 0,60 420

Výrobní délka je 3,0 m, jiné délky na vyžádání..

Svody

Svod kruhový, hladký povrch

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NATUREL 150 0,70 100
120 0,70 154
100 0,70 220
100 0,65 220
87 0,70 276
87 0,65 276
80 0,70 378
80 0,65 378
76 0,70 298
76 0,65 298
60 0,65 360
50 0,65 dle údaje


Svod kruhový

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
NOVA 150 0,70 100
120 0,70 154
100 0,70 220
87 0,70 276
80 0,70 378
76 0,70 298
60 0,70 360


Svod kruhový

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení (metr/paleta)
MĚĎ 150 0,70 100
120 0,70 154
100 0,70 220
100 0,60 220
87 0,70 276
87 0,60 276
80 0,70 378
80 0,60 378
76 0,70 298
76 0,60 298
60 0,60 360
50 0,60 dle údaje


Svod hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Provedení
NATUREL 120 x 120 0,80 svařované
100 x 100 0,70 svařované
80 x 80 0,70 svařované
80 x 80 0,65 svařované
60 x 60 0,65 pájené


Svod hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Provedení
NOVA 100 x 100 0,70 drážkované
80 x 80 0,70 svařované
60 x 60 0,70 pájené

 

Výrobní délka 2,0 m, jiné délky na vyžádání.

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Koleno kruhové, lesklý povrch

  Rozměr v mm Úhel Balení
NATUREL 150 72° 5 / Karton
120 72° 10 / Karton
120 60° 10 / Karton
120 40° 10 / Karton
100 85° 25 / Karton
100 72° 25 / Karton
100 60° 25 / Karton
100 40° 25 / Karton
87 85° 25 / Karton
87 72° 25 / Karton
87 60° 25 / Karton
87 40° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
80 60° 25 / Karton
80 40° 25 / Karton
76 85° 25 / Karton
76 72° 25 / Karton
76 60° 25 / Karton
76 40° 25 / Karton
60 85° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
60 60° 25 / Karton
60 40° 25 / Karton
50 60° 50 / Karton

Koleno kruhové

  Rozměr v mm Úhel Balení
NOVA 120 72° 15 / Karton
100 72° 25 / Karton
87 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
76 72° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton


Koleno kruhové

  Rozměr v mm Úhel Balení
NOIR 100 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton


Koleno kruhové

  Rozměr v mm Úhel Balení
MĚĎ 150 72° 25 / Karton
120 85° 25 / Karton
120 72° 25 / Karton
100 85° 25 / Karton
100 72° 25 / Karton
100 40° 25 / Karton
87 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
76 72° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
50 72° 25 / Karton


Dilatace žlabu půlkulatého a hranatého
  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NATUREL 500 0,80 20 / Karton
400 0,80 30 / Karton
333 0,70 30 / Karton
280 0,70 30 / Karton
250 0,70 30 / Karton
200 0,70 30 / Karton
NOVA 500 0,80 20 / Karton
400 0,80 30 / Karton
333 0,70 30 / Karton
280 0,70 30 / Karton
250 0,70 30 / Karton
200 0,70 30 / Karton
NOIR 400 0,80 25 / Karton
333 0,70 25 / Karton
280 0,70 25 / Karton
250 0,70 25 / Karton
200 0,70 25 / Karton
MĚĎ 500 0,70 20 / Karton
400 0,70 30 / Karton
333 0,60 30 / Karton
280 0,60 30 / Karton
250 0,60 30 / Karton
200 0,60 30 / Karton


Dilatační pásy

  Rozměr (délka) v mm Tloušťka / šířka v mm Rozměr v m
NATUREL 3000 0,70 / 260 15
NOVA 3000 0,70 / 260 15
NOIR 3000 0,70 / 260 15
MĚĎ 3000 0,70 / 260 15


Kotlík závěsný půlkulatý
  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NATUREL 500 / 150 0,80 5 / Karton
500 / 120 0,80 5 / Karton
400 / 150 0,80 10 / Karton
400 / 120 0,80 10 / Karton
400 / 100 0,80 10 / Karton
333 / 120 0,70 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
333 / 87 0,70 25 / Karton
333 / 80 0,70 25 / Karton
333 / 76 0,70 25 / Karton
280 / 100 0,70 25 / Karton
280 / 87 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
280 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 60 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton
NOVA 500 / 150 0,80 5 / Karton
500 / 120 0,80 5 / Karton
400 / 120 0,80 10 / Karton
400 / 100 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
333 / 87 0,70 25 / Karton
333 / 80 0,70 25 / Karton
333 / 76 0,70 25 / Karton
280 / 87 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
280 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 60 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton
NOIR 333 / 100 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
MĚĎ 500 / 150 0,70 5 / Karton
500 / 120 0,70 5 / Karton
400 / 120 0,70 10 / Karton
400 / 100 0,70 10 / Karton
333 / 120 0,60 10 / Karton
333 / 100 0,60 25 / Karton
333 / 87 0,60 25 / Karton
333 / 80 0,60 25 / Karton
333 / 76 0,60 25 / Karton
280 / 100 0,60 25 / Karton
280 / 87 0,60 25 / Karton
280 / 80 0,60 25 / Karton
280 / 76 0,60 25 / Karton
250 / 80 0,60 25 / Karton
250 / 76 0,60 25 / Karton
250 / 60 0,60 25 / Karton
200 / 60 0,60 25 / Karton


Kotlík závěsný hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NATUREL 500 / 150 0,80 dle údaje
400 / 120 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 76 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton


Kotlík závěsný hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NOVA 400 / 120 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 10 / Karton
250 / 76 0,70 10 / Karton


Kotlík závěsný hranatý

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
MĚĎ 400 / 120 0,70 10 / Karton
333 / 100 0,60 25 / Karton
250 / 76 0,60 25 / Karton
200 / 60 0,60 25 / Karton

 

Opěrka svodu – půlkruhová

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NATUREL 120 0,70 200 / Karton
100 0,70 200 / Karton
87 0,70 200 / Karton
80 0,70 200 / Karton
76 0,70 200 / Karton
60 0,70 200 / Karton

 

Opěrka svodu – půlkruhová

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NOVA 120 0,70 dle údaje
100 0,70 dle údaje
76 0,70 dle údaje

 

Opěrka svodu – půlkruhová

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
MĚĎ 120 0,70 200 / Karton
100 0,60 200 / Karton
87 0,60 200 / Karton
80 0,60 200 / Karton
76 0,60 200 / Karton
60 0,60 200 / Karton


Klapka pro sběr dešťové vody

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NATUREL 120 0,70 10 / Karton
100 0,70 10 / Karton
87 0,70 10 / Karton
80 0,70 10 / Karton
76 0,70 10 / Karton
60 0,70 10 / Karton


Klapka pro sběr dešťové vody

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NOVA 120 0,70 10 / Karton
100 0,70 10 / Karton
80 0,70 10 / Karton
76 0,70 10 / Karton


Klapka pro sběr dešťové vody

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
NOIR 100 0,70 100


Klapka pro sběr dešťové vody

  Rozměr v mm Tloušťka v mm Balení
MĚĎ 120 0,70 10 / Karton
100 0,60 10 / Karton
87 0,60 10 / Karton
80 0,60 10 / Karton
76 0,60 10 / Karton
60 0,60 10 / Karton


Čelo půlkulatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks
v balení
NATUREL 500 pravá 50
500 levá 50
400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
280 pravá 100
280 levá 100
250 pravá 200
250 levá 200
200 pravá 200
200 levá 200


Čelo půlkulatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks
v balení
NOVA 400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
280 pravá 100
280 levá 100
250 pravá 100
250 levá 100
200 pravá 200
200 levá 200


Čelo půlkulatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NOIR 333 pravá 100
333 levá 100
280 pravá 100
280 levá 100


Čelo půlkulatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
MĚĎ 500 pravá dle údaje
500 levá dle údaje
400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
280 pravá 100
280 levá 100
250 pravá 200
250 levá 200
200 pravá 200
200 levá 200


Čelo nástřešního žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NATUREL 500 pravá 60
500 levá 60
400 pravá 80
400 levá 80


Čelo nástřešního žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NOVA 500 pravá 60
500 levá 60
400 pravá 80
400 levá 80


Čelo nástřešního žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
MĚĎ 500 pravá 60
500 levá 60
400 pravá 80
400 levá 80


Čelo hranatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NATUREL 500 pravá dle údaje
500 levá dle údaje
400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
250 pravá 200
250 levá 200
200 pravá 200
200 levá 200


Čelo hranatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NOVA 500 pravá dle údaje
500 levá dle údaje
400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
250 pravá 200
250 levá 200
200 pravá 200
200 levá 200


Čelo hranatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NOIR 333 pravá 100
333 levá 100


Čelo hranatého žlabu

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
MĚĎ 500 pravá dle údaje
500 levá dle údaje
400 pravá 100
400 levá 100
333 pravá 100
333 levá 100
250 pravá 200
250 levá 200
200 pravá 200
200 levá 200

Čelo žlabu – univerzální

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NATUREL 400 oboustranné dle údaje
333 oboustranné dle údaje
280 oboustranné 200
250 oboustranné 200
200 oboustranné 200


Čelo žlabu – univerzální

  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
MĚĎ 400 oboustranné dle údaje
333 oboustranné dle údaje
280 oboustranné 200
250 oboustranné 200
200 oboustranné 200


Čelo půlkulatého žlabu s drážkou k letování


  Rozměr v mm Strana Počet ks 
v balení
NATUREL 250 pravá 50
250 levá 50
280 pravá 50
280 levá 50
333 pravá 50
333 levá 50
MĚĎ 250 pravá 50
250 levá 50
280 pravá 50
280 levá 50
333 pravá 50
333 levá 50


Žlabový hák půlkulatý se 2 pery

  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
NATUREL 400 25 x 6 10
333 25 x 6 10
280 25 x 6 10
250 25 x 6 10


Žlabový hák půlkulatý se 2 pery

  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
NOVA 400 25 x 6 10
333 25 x 6 10
280 25 x 6 10
250 25 x 6 10

 

Žlabový hák půlkulatý, opláštěný

  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
MĚĎ 400 25 x 6 10
333 25 x 6 10
280 25 x 6 10
250 25 x 5 10
200 25 x 5 10


Žlabový hák nástřešního žlabu

 
  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
POZINK 360 dlouhý 40 x 5 20
MĚĎ 360 dlouhý 40 x 5 10


Žlabový hák hranatý se 2 pery

  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
 
POZINK 500 40 x 5 10
400 40 x 5 10
333 40 x 5 10
333 30 x 5 10
250 30 x 4 20
250 25 x 4 20
200 25 x 4 20

 

Žlabový hák hranatý se 2 pery

 

  Rozměr v mm Rozměr v mm Počet ks 
v balení
 
MĚĎ 500 40 x 5 10
400 40 x 5 10
333 40 x 5 10
333 30 x 5 10
250 30 x 4 20
250 25 x 4 20
200 25 x 4 20

 

Objímka s trnem

  Rozměr v mm Balení
POZINKOVANÝ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton


Objímka s trnem

  Rozměr v mm Balení
NOVA 120 25 / Karton
120 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton


Objímka s trnem

  Rozměr v mm Balení
MĚĎ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton


Objímka se závitem

  Rozměr v mm Balení
POZINKOVANÝ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton


Objímka se závitem

  Rozměr v mm Balení
NOVA 120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton


Objímka se závitem

  Rozměr v mm Balení
MĚĎ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton

 

Žlabový roh vnější, vnitřní


  Rozměr v mm   Balení
NATUREL 400 vně 5 / Karton
333 vně 5 / Karton
280 vně 5 / Karton
250 vně 5 / Karton
200 vně 5 / Karton
NATUREL 400 vnitř 5 / Karton
333 vnitř 5 / Karton
280 vnitř 5 / Karton
250 vnitř 5 / Karton
200 vnitř 5 / Karton

 

Žlabový roh vnější, vnitřní


  Rozměr v mm   Balení
NOVA 400 vně 5 / Karton
333 vně 5 / Karton
280 vně 5 / Karton
250 vně 5 / Karton
200 vně 5 / Karton
NOVA 400 vnitř 5 / Karton
333 vnitř 5 / Karton
280 vnitř 5 / Karton
250 vnitř 5 / Karton
200 vnitř 5 / Karton

 

Žlabový roh vnější, vnitřní


  Rozměr v mm   Balení
MĚĎ 400 vně 5 / Karton
333 vně 5 / Karton
280 vně 5 / Karton
250 vně 5 / Karton
200 vně 5 / Karton
MĚĎ 400 vnitř 5 / Karton
333 vnitř 5 / Karton
280 vnitř 5 / Karton
250 vnitř 5 / Karton
200 vnitř 5 / Karton

 

Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní 


  Rozměr v mm  
NATUREL 400 vně
333 vně
250 vně
200 vně
NATUREL 400 vnitř
333 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

 

Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní 

 


  Rozměr v mm  
NOVA 400 vně
333 vně
250 vně
200 vně
NOVA 400 vnitř
333 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

 

Žlabový roh hranatý vnější, vnitřní 


  Rozměr v mm  
MĚĎ 400 vně
333 vně
250 vně
200 vně
MĚĎ 400 vnitř
333 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

 

Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


  Rozměr v mm  
NATUREL 500 vně
400 vně
333 vně
280 vně
250 vně
200 vně
NATUREL 500 vnitř
400 vnitř
333 vnitř
280 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


  Rozměr v mm  
NOVA 500 vně
400 vně
333 vně
280 vně
250 vně
200 vně
NOVA 500 vnitř
400 vnitř
333 vnitř
280 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

 

Žlabový roh pájený vnější, vnitřní


  Rozměr v mm  
MĚĎ 500 vně
400 vně
333 vně
280 vně
250 vně
200 vně
MĚĎ 500 vnitř
400 vnitř
333 vnitř
280 vnitř
250 vnitř
200 vnitř

 

Soklový odskok kruhový

  Rozměr v mm Balení
NATUREL 120 10
100 25
87 25
80 25
76 25

 

Soklový odskok kruhový

  Rozměr v mm Balení
NOVA 120 10
100 25
87 25
80 25
76 25

 

Soklový odskok kruhový

  Rozměr v mm Balení
MĚĎ 120 10
100 25
87 25
80 25
76 25

 

Přechodka svodu


  Rozměr v mm
NATUREL 150 / 200
120 / 180
100 / 150
87 / 150
80 / 150
76 / 150
60 / 116
NATUREL 120 / 150
120 / 140
100 / 116
87 / 116
80 / 116
76 / 116
60 / 85

 

Přechodka svodu


  Rozměr v mm
NOVA 120 / 180
100 / 150
87 / 150
80 / 150
76 / 150
NOVA 120 / 140
100 / 116
87 / 116
80 / 116
76 / 116

 

Přechodka svodu

  Rozměr v mm
NOIR 100 / 116
80 / 116

 

Přechodka svodu


  Rozměr v mm
MĚĎ 150 / 200
120 / 180
100 / 150
87 / 150
80 / 150
76 / 150
60 / 116
MĚĎ 120 / 150
120 / 140
100 / 116
87 / 116
80 / 116
76 / 116
60 / 85


Spojka svodů

  Rozměr v mm
NATUREL 120
100
87
80
76
60


Spojka svodů

  Rozměr v mm
NOVA 120
100
87
80
76
60


Spojka svodů

  Rozměr v mm
NOIR 100
80


Spojka svodů

  Rozměr v mm
MĚĎ 120
100
87
80
76
60


Žlabový kotlík hranatý

  Podokapní žlab o Ø v mm šířka / hloubka v mm
NATUREL 150 320 x 320
120 240 x 240
100 220 x 220
87 220 x 220
80 200 x 200
76 200 x 200

 

Žlabový kotlík hranatý

  Podokapní žlab o Ø v mm šířka hloubka v mm
NOVA 120 240 x 240
100 220 x 220
87 220 x 220
80 200 x 200
76 200 x 200

 

Žlabový kotlík hranatý

  Podokapní žlab o Ø v mm šířka / hloubka v mm
NOIR 100 220 x 220

 

Žlabový kotlík hranatý

  Podokapní žlab o Ø v mm šířka / hloubka v mm
MĚĎ 150 320 x 320
120 240 x 240
100 220 x 220
87 220 x 220
80 200 x 200
76 200 x 200

 

Sběrač dešťové vody s připojením na hadici

  Rozměr v mm
NATUREL 100
87
80
76

 

Sběrač dešťové vody s připojením na hadici

  Rozměr v mm
NOVA 100
80

 

Sběrač dešťové vody s připojením na hadici

  Rozměr v mm
MĚĎ 100
87
80
76