Systém stojatých drážek

Délky a šířky fasádních pásů

 

Pro opláštění fasád jsou velmi vhodné úhlové stojaté drážky, protože při montáži se strojově předprofilované pásy téměř nemusí upravovat. Horní drážka pouze v pravém úhlu překryje spodní drážku. Při použití tohoto spoje vznikne v materiálu jen velmi malé pnutí a v konečném důsledku se tak docílí opláštění fasády s velkou rovinností. Délky fasádních pásů by neměly překročit maximálně 6,00 m.

Jestliže je požadováno zvlnění fasády, měla by se omezit maximální délka pásů na 3,00 m. Pro opláštění lze teoreticky použít celé spektrum šířek pásů, a to až do 670 mm. Jestliže se požaduje rovinnost a malé zvlnění, neměla by šířka pásů překročit 500 mm. Jestliže se použijí standardní pásy, potom se nabízí šířka pásu 500 mm se šířkou po zabudování zhruba 430 mm.

Pro zajištění rovinnosti výsledného opláštění jsou pásy přednostně vyráběny z tabulového materiálu.

Tloušťka materiálu

Nejmenší použitelná tloušťka materiálu pro opláštění fasád technikou úhlových stojatých drážek je 0,7 mm. Aby bylo možné zhotovit rovné, esteticky působivé fasádní opláštění i s ohledem na tepelnou roztažnost, měla by být tloušťka materiálu v závislosti na rozměru fasádních pásů a výšce budovy 0,8 mm až 1,00 mm. Malým nerovnostem na povrchu opláštění se ovšem nelze vyhnout ani při těchto tloušťkách materiálu.

Příčná spojení

 

Jako příčné spojení u průběžných nebo odsazených spojů se používá příčná drážka. Záhyby a zpětné ohyby slouží nejen pro zabezpečení proti pronikající vodě, nýbrž také pro příčné zpevnění plechových pásů proti zvlnění. Ve zvláštních případech – např. při pronikání sněhu/srážek – může být vhodné použít příčnou drážku s dodatečnou drážkou. Záhyby se zhotovují také na horním okraji každého pásu (štítová strana).

                        

Připevnění

Připevnění fasádních pásů se provádí obdobně jako u falcovaných systémů:

 

Pevné příponky

Přenášejí zatížení a zabraňují sklouznutí. Připevnění pomocí pevných příponek se provádí u opláštění fasád pouze na horním okraji v rozsahu 1 – 2 m, protože by jinak byl omezen pohyb směrem dolů při roztažnosti materiálu.

 

Posuvné příponky

Celá plocha pod pevnými příponkami se upevní posuvnými příponkami, které přejímají pohyby při rozpínání materiálu. Precizní provedení je rozhodující pro minimalizaci vzniku zvlnění. Při spojování pásů na úhlovou stojatou drážku je nutné dbát na správné postavení posuvného jazýčku příponky.

 

Vystavení povětrnostním vlivům

Pro opláštění fasády se může použít leskle válcovaný NedZink NATUREL. Je ovšem potřeba zohlednit orientaci fasádních ploch ke světovým stranám. Tam, kde jsou fasády pouze málo vystaveny působení povětrnostních vlivů nebo mu nejsou vystaveny vůbec, trvá vytvoření patiny velice dlouho a probíhá nerovnoměrně. Jestliže se požaduje od samého začátku rovnoměrný povrch, potom doporučujeme použít předpatinovaný NedZink NOVA.

 

Podrobnosti k provedení

Specifické podrobnosti k provádění opláštění fasády systémem úhlových stojatých drážek jsou uvedeny v kapitolách:

  • zadání/katalog NedZink
  • podrobnosti.