Technické specifikace

 

Výrobky pro vnější odvodnění střech se vyrábějí a dodávají v metrických rozměrech.

Tak tomu nebylo vždy, protože se v minulosti –  a dnes se to regionálně také ještě používá – rozměry stanovily v tzv. segmentech. Tyto "segmenty" se vztahovaly k podílu na „válcované zinkové tabuli“ v délce 2000 mm. Uvedená standardní tabule z doby před titanzinkem byla základem všech tehdejších výrobků pro střechy a fasády.

Příklad:

6-dílný okapový žlab: Půlkulatý závěsný okapový žlab s jmenovitým rozměrem šestého dílu / šestina z 2000 mm = 333 mm.

Dnešním základem pro dimenzování je DIN EN 612. V ní jsou stanoveny minimální rozměry pro hlavní rozměry půlkulatých a hranatých závěsných okapových žlabů a kulatých a hranatých odpadních dešťových svodů.

Dimenzování shora uvedeného okapového žlabu je potom následující: jmenovitá velikost 333 mm.

U trubek není základem nominální provedení, nýbrž průměr. Případ: kruhová dešťová svodová roura o jmenovité velikosti 100 – má průměr 100 mm.

V této normě jsou přiřazeny různým provedením také minimální tloušťky výchozího materiálu. Výrobky podle této normy je možné nabízet ve svařovaném, pájeném a drážkovaném provedení.