Doprava a skladování

Doprava

 • Výrobky NedZink lze dopravovat pouze vhodnými prostředky.
 • Každá dodávka se musí dopravovat v suchém a odvětrávaném přepravním prostoru.
 • Naložení a vyložení vozidel se provádí v suchu resp. pod střechou.
 • Je nutné předcházet přepravě vlhkých palet.
 • Je nutné dbát na dostatečnou ochranu povrchů před poškozením.Při vršení na sebe je nutné dbát na stabilní uložení a dostatečné meziprostory tak, aby se předešlo poškození.

Skladování

 •  Výrobky NedZink lze skladovat v suchém a odvětraném prostoru.
 • Výrobky NedZink je třeba zajistit proti vzlínající vlhkosti.

 • Materiál, který je skladovaný jako zásoba, je třeba zakrýt proti vlhkosti.

 • Je nutné předcházet otevřenému skladování na venkovním prostranství.

 • Je nutné předcházet přímému zakrytí rolí nebo profilů bez odvětrávaného meziprostoru.

 • Ve skladu je třeba zabránit kondenzaci vodních par na výrobcích NedZink.

  Je třeba zohlednit, že jestliže výrobky NedZink NOVA nejsou dopravovány a skladovány v suchu, existuje nebezpečí proniknutí vlhkosti mezi ochrannou fólii a kov a z toho vyplývající koroze.