Transport en opslag

Transport
Walsblank en geprepatineerd titaanzink dienen droog en belucht te worden getransporteerd.
Transport met een afdekking en verpakkingen die condens veroorzaken, moeten worden vermeden. Een vakkundig en slipvrij transport voorkomt schuurplekken aan de buitenkant.

Opslag
Walsblank en geprepatineerd titaanzink dienen droog en belucht te worden. Open opslag en buitenopslag met een afdekking en verpakkingen die condens veroorzaken, moeten worden vermeden.

PP/PE folie voor vlekkeloze montage
Voor speciale toepassingen kan materiaal met een enkelzijdige beschermende PP/PE-folie op de zichtzijde worden besteld. NedZink NOVA, -NEO en -NOIR worden standaard voorzien van een zelfklevende PP/PE-folie voor extra bescherming van het oppervlak gedurende het aanbrengen van het zink. Deze folie beschermt het oppervlak tegen beschadigingen en vervuiling bij montage of latere werkzaamheden. De bescherming is alleen functioneel als de folie niet wordt beschadigd.

De hechting van de folie kan in koudere perioden van het jaar sterker zijn. De folie moet zo snel mogelijk na de montage worden verwijderd. De temperatuur van het zink moet hierbij minimaal 7 °C bedragen. Beneden deze 7°C mag de folie niet verwijderd worden. Ze is niet duurzaam UV bestendig en slechts bedoeld voor tijdelijke bescherming. Te lang laten zitten geeft kans op witroestvorming. Vooral bij een sterke zonnestraling en een hoge metaaltemperatuur bestaat het risico van inbranden. De folie mag niet worden verwerkt in verbindingen zoals bijvoorbeeld een felsnaad.  

Richtlijnen voor transport en opslag van NedZink materiaal

Stapeling

– pakketten max. 10 pallets hoog voor bladzink

Vervoer:

– Max. 4 pallets op elkaar voor bladzink

Het titaanzink mag niet nat worden

– Droog en belucht opslaan

– Condensvorming voorkomen

– NedZink NTZ is volledig recyclebaar

NedZink adviseert een luchtvochtigheid van max. 60-70% en een  constante temperatuur van  12-14º Celsius.

Voorkomen dat het materiaal wordt beschadigd.