Verwerkingsvoorschriften

Materiaalkenmerken
NedZink NATUREL is walsblank titaanzink, vervaardigd volgens EN 988 en gecertificeerd volgens LRQA. NedZink NATUREL heeft een natuurlijk, gewalst oppervlak. NedZink NOVA en NedZink NOIR zijn voorgepatineerde zinksoorten, die door middel van een fosfateringsproces worden geproduceerd. Als basismateriaal wordt walsblank titaanzink, NedZink NATUREL, gebruikt. Door het fosfateringsproces ontstaat een oppervlak, dat de natuurlijke patinalaag zeer dicht benadert. NedZink NUANCE is procesmatig gepatineerd titaanzink voorzien van pigmenten. Dit resulteert afhankelijk van het gekozen pigment in een geprepatineerde zinkvariant met een blauwe, rode of groene kleurnuance. De eigenschappen van zink blijven hierbij volledig behouden.

Elk gewalst metaal, waaronder dus NedZink materiaal, zal in beperkte mate walsspanningen vertonen. Dit is inherent aan het productieproces. Door moderne technieken worden deze walsspanningen zoveel mogelijk teniet gedaan. Toch kan het voorkomen dat na verwerking van het NedZink materiaal door derden deze walsspanningen in mindere mate opnieuw optreden. Zink is bovendien een natuurproduct waardoor altijd kleine oneffenheden (bijvoorbeeld schilfers) aan het oppervlak kunnen voorkomen.

Oppervlaktebescherming
NedZink NATUREL wordt met een blank gewalst oppervlak geleverd. Bij blootstelling aan de buitenlucht en door inwerking van vocht wordt een beschermende zinkcarbonaatlaag opgebouwd, de zogenaamde patina. Dit proces start onmiddellijk na montage en zal doorgaan tot een uniforme patina is verkregen. De eerste jaren kan een grillig uiterlijk optreden door de zich nog vormende patinalaag. Overige factoren die een rol spelen in dit patineerproces zijn: de oriëntatie/geometrie van het gebouw, de weersomstandigheden tijdens montage en de wijze waarop het titaanzink voor montage wordt opgeslagen. NedZink NOVA, NedZink NEO, NedZink NOIR en NedZink NUANCE zijn eveneens natuurproducten waardoor altijd kleine kleurverschillen zullen optreden. Door een uniek productieproces is de kleur uitermate constant, maar altijd onderhevig aan productiebatches. Gebruik per project materiaal uit dezelfde batch om kleurverschil te voorkomen. De nummering van de productiebatch bevindt zich op de niet-zichtzijde van het materiaal.

Verwerk NedZink NOVA, NedZink NEO, NedZink NOIR en NedZink NUANCE altijd in dezelfde walsrichting om kleurverschil te voorkomen. Op de niet-zichtzijde van het materiaal is de walsrichting door pijlen aangegeven. Controleer de walsrichting voor montage. Na verloop van vele jaren zullen de pigmenten van NedZink NUANCE vervagen en komt de natuurlijke kleur van het geprepatineerde NedZink NOVA opnieuw aan het oppervlak. De duurzaamheid van de pigmenten is sterk afhankelijk van de omgevingsfactoren, zoals de situering van het gebouw, temperatuur, UV-blootstelling en luchtkwaliteit. Beschadigingen, perforaties en ongunstige omgevingsfactoren kunnen de levensduur van de pigmenten aanzienlijk verkorten.

Verwerking NedZink NUANCE
Het zetten en profileren moet gebeuren met een minimale buigradius van 2 mm (binnenradius) bij een materiaaldikte van 0,70 mm. Beschadigingen, diepe krassen en dergelijke, van de pigmentlaag tijdens verwerking dienen vermeden te worden. Indien nodig dienen gereedschappen en machines vooraf gereinigd te worden en in het bijzonder de eventuele scherpe randen verwijderd te worden, om het risico op beschadiging te vermijden.

Zoutafzetting
In een zeeklimaat kan het zout in lucht of water reageren met zink en een zinkchloride vormen op oppervlakken die niet schoonspoelen door het regenwater. Dit uit zich onomkeerbaar in witte vlekken. Deze witte vlekken hebben geen impact op de functionaliteit en veroorzaken geen corrosie. Bij langdurige afwezigheid van regen of op voor regen beschutte oppervlakken is het noodzakelijk om deze regelmatig te reinigen met water. NedZink is niet verantwoordelijk voor de effecten van zoutafzetting.

Anti-Fingerprint (AFP)
Om vingerafdrukken te voorkomen tijdens de montage en de verwerking met machines te optimaliseren is een Anti-Fingerprint coating aangebracht, die een licht glanzend oppervlak geeft. Deze glans zal na verloop van tijd verdwijnen.

Beschermingsfolie
Op verzoek kan NedZink NOVA en NedZink NUANCE geleverd worden met een tijdelijke beschermfolie, bedoeld om de kans op beschadigingen tijdens verwerking te verkleinen. NedZink NEO en NedZink NOIR wordt standaard geleverd met deze tijdelijke beschermfolie. De folie is niet duurzaam UV-bestendig en slechts bedoeld als tijdelijke bescherming. Daarom dient deze folie direct na montage op de bouwplaats verwijderd te worden. De temperatuur van het zink moet hierbij minimaal 7°C bedragen. De folie mag niet worden verwerkt in verbindingen zoals een felsnaad. Tevens voorkomen dat water tussen folie en het zink kan komen. In het geval NedZink NOVA, NedZink NEO, NedZink NOIR of NedZink NUANCE besteld wordt zonder folie, is dit logischerwijs gevoeliger voor krasvorming tijdens verwerking.

Montage
Titaanzink van NedZink kan geventileerd en ongeventileerd worden toegepast. In beide gevallen dienen de adviezen zoals beschreven op www.nedzink.com te worden opgevolgd. Zink is een metaal dat onder invloed van temperatuur uitzet c.q. krimpt. In alle gevallen moet bij de montage een vrije thermische uitzetting van het materiaal gewaarborgd worden.

Mechanisch verwerken
Beneden een materiaaltemperatuur van 7 °C adviseert NedZink het zink niet meer mechanisch te vervormen om beschadigingen aan het zink te voorkomen (bijv. microscheurtjes).