Geluid & windbelasting

Metalen dakbedekkingen kunnen bij hevige regenval geluid veroorzaken. Het aanbrengen van een geluidsisolerende scheidingslaag aan de onderzijde van de zinkbanen kan dit reduceren. De scheidingslaag zorgt voor een reductie van 8 dB en kan door de leverancier in verschillende breedten worden geleverd.

De eisen ten aanzien van windlasten waaraan een Nederlandse bouwconstructie moet voldoen, staan beschreven in de NEN-normeringen volgens het Nederlands Normalisatie Instituut. Voor de bevestiging van dakbedekkingen zijn dit de NEN 6707 en NPR 6708. TNO heeft voor zinken daksystemen rekenregels afgeleid uit deze normen. Het betreft zowel de regels voor de bepaling van de windbelasting als methodes om de sterkte te bepalen.

Bij een volledig ondersteunde constructie, zoals het traditionele fels-, roeven- of losangedak, heeft men vooral te maken met de optredende windzuiging. Bij vrijdragende constructies gaan winddruk, eigen gewicht en dientengevolge de doorbuiging van het materiaal een rol spelen. Hierbij is naast de methode van bevestiging, ook de profilering (systeemkeuze) van het materiaal belangrijk. De optredende windzuiging op een gevel- of dakgedeelte is afhankelijk van de vorm en afmetingen van het gebouw, de dakhelling en de locatie van de dakbedekking. Onder windzuiging wordt verstaan: een door de wind veroorzaakte gelijkmatig verdeelde zuiging in N/m², loodrecht op een van de wind afgekeerd vlak. De berekening van de windzuiging en de stuwdruk in de windrichting, afhankelijk van de hoogte, alsmede de verschillen tussen de windgebieden zijn in de normen vastgelegd.

Zinken dak- en gevelbekleding wordt door middel van klangen op de achterliggende constructie bevestigd. Bij het felssysteem en roevensysteem bevinden de klangen zich op de langsnaad tussen twee dakbanen. Bij het losangesysteem zijn de klangen opgenomen in de haakrand van elke losange. Bij daken met gesoldeerde vlakke banen worden de klangen onder de soldeernaden geplaatst. De klangen zijn vaak van titaanzink, maar kunnen ook gemaakt worden van roestvaststaal, thermisch verzinkt staal of aluminium. Bij daken en gevels, die uit banen bestaan, moeten vaste en schuivende klangen worden toegepast.