Dakdoorvoeren

Ontluchtingspijpen, ventilatiekanalen en schoorstenen moeten een waterdichte aansluiting hebben met de dakbedekking. Zowel bij zinken dakbedekkingen als bij bedekkingen van andere materialen, zoals pannen, kan titaanzink worden verwerkt. Vaak wordt gebruik gemaakt van een verholen goot en een zalingconstructie om tot een correcte aansluiting van doorbreking en dakbedekking te komen.