Milieu

Zink is een metaal dat al eeuwen bij de (ver)bouw wordt toegepast. Denk aan zinken dakgoten, regenwaterafvoerbuizen en bekleding van daken en gevels. De keuze voor zink heeft vaak niet alleen een esthetische reden, maar is ook een duurzame keuze. Zink is een betrouwbaar en duurzaam materiaal met een lange levensduur. Het beantwoordt aan de circulaire economie. Na gebruik kan het materiaal opnieuw worden ingesmolten en als grondstof fungeren voor nieuwe toepassingen. Zink is ook een zeer functioneel metaal: het zorgt dat het regenwater op een betrouwbare manier wordt afgevoerd. En dat is belangrijk omdat lekkages grote ongemakken en schade veroorzaken. Daarnaast is zink een geliefd materiaal vanwege de unieke uitstraling.

Er zijn maar weinig bouwmaterialen waarvan de totale milieubalans zo positief is als voor zink. Zink gaat meer dan 75 jaar mee. Na gebruik wordt het zink ingezameld en gerecycled. Ruim 95% van het zink wordt opnieuw gebruikt. Door de lange levensduur en hoge mate van recycling heeft zink een uitstekend milieuprofiel.

Het Bouwbesluit 2012 verplicht aanvragers van een bouwvergunning een berekening van de duurzaamheid van het gebouw aan te leveren. Die berekening omvat alle onderdelen van het gebouw, inclusief de gebruikte materialen. Voor die berekening wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de Nationale Milieu Database. Uit berekeningen blijkt dat zink gunstiger scoort dan aluminium, PVC en polyester. Zo is berekend wat de score is van vier materialen waarmee een dakgoot kan worden geproduceerd. Bij de scores (schaduwprijs in € per jaar levensduur) geldt hoe lager de score hoe duurzamer het materiaal.

Scores (schaduwprijs in € per jaar levensduur)
Zink 1,188
Polyester 25,68
PVC 6,03
Aluminium 19,00

Bron: Nationale Milieu Database 2017Bron: Nationale Milieu Database 2017