Wat is een ongeventileerde constructie?

Een ongeventileerde constructie is een dak- en gevelopbouw zonder ventilatie of luchtspouw. Hierbij wordt op de onderconstructie thermische isolatie en vervolgens een dakbedekkingssysteem aangebracht. Zo ontstaat een enkellaagse, ongeventileerde constructie. Dit concept is zeer geschikt voor hellende daken en gevels met zink. Om condensvorming te voorkomen dient de opbouw dampdicht te worden uitgevoerd. Inwendige condensatie of condensatie door nachtelijke uitstraling is in deze constructie dan ook niet meer aan de orde. Dit is een belangrijk verschil met een traditioneel koud-daksysteem. Bij de opbouw van deze constructie wordt de voorkeur gegeven aan een dampdicht systeem met een μ.d (of Sd-) waarde van minimaal 150 meter.

De voordelen van een dampdichte constructie
• Aanzienlijk meer vrijheid bij de vormgeving voor planners en architecten.
• Een slanke constructie omdat de ventilatiespouw vervalt.
• Brandveilig door het ontbreken van luchtspouwen oftewel thermische trek.
• Eenvoudig te verwerken en daardoor enorme tijdwinst bij de montage.
• Geen trommeleffect vanwege het ontbreken van een klankkast.
• Er zijn hoge Rc-waarden mogelijk.
• Het dak of de gevel is meteen waterdicht waardoor het bouwtempo versneld wordt.

Risico’s van een dampdichte constructie
Bij de toepassing van dampdichte systemen zijn risico’s aanwezig die de functionaliteit en levensduur kunnen beïnvloeden:
• Onderlinge naden, die niet goed zijn afgeplakt.
• Niet vormvaste onderconstructies.
• Het later aanbrengen van doorvoeren, doorboringen achteraf.
• Doorboringen, die lekkages kunnen veroorzaken.
• Lekkages, die op kunnen treden door detailfouten en onzorgvuldige montage.