Producten t.b.v. een ongeventileerde constructie

NedZink Pro-Tec
Om risico’s te vermijden wordt bij ongeventileerde systemen geadviseerd NedZink Pro-Tec te gebruiken. NedZink Pro-Tec is procesmatig samengesteld titaanzink, verkrijgbaar als NOVA, NEO, NOIR en walsblank zink, met aan de achterzijde een beschermlaag voor toepassingen op geventileerde en niet-geventileerde constructies. De beschermlaag is een 2-laags polymeer laksysteem, dat het zink beschermt tegen de aantasting door waterdamp en ook andere stoffen. De uitstekende verwerkingseigenschappen van zink gelden tevens voor dit materiaal. Door deze beschermlaag aan de achterzijde is NedZink Pro-Tec uitermate geschikt voor dampdichte systemen.

Let op: wanneer zich condensproblemen in de constructie voordoen wordt het zink niet aangetast, maar het condensvocht kan wel drastische gevolgen hebben voor de constructie en de te behalen isolatiewaarden.

De scheidingslaag/-folie
• Gestructureerde scheidingslaag
Als de scheidingslaag onderdeel is van de opbouw kan nog een separate laag aangebracht worden. De geringe luchtspleet die dan aanwezig is, zorgt voor het geleidelijk opdrogen van kleine hoeveelheden vocht, die nog aanwezig zijn direct onder het zink. Het vermindert tevens het risico van corrosie aan de achterzijde van het zinkoppervlak. De aanwezige ruimte is echter niet vergelijkbaar met de standaard ventilerende spouw, zoals deze aanwezig is in de opbouw van geventileerde daken en gevels. De mat kan qua functionaliteit dus nooit een ventilerende spouw vervangen! Indien geluidsisolerende of geluidswerende eisen gesteld worden aan de scheidingslaag, gelieve contact op te nemen met de fabrikant van deze folies.

• Scheidingsmat met polyamide
Waterkerende, dampopen folies vormen een vochtwerende barrière, die als scheidingslaag worden geplaatst tussen het zink en de onderconstructie. Zij kunnen worden gebruikt om eventueel condensvocht weg te houden van het zinkoppervlak en via de onderliggende mat af te voeren. Door toepassing van een polyamide monofilament mat (draad) wordt hoogte gecreëerd. De aanwezige ruimte is echter niet vergelijkbaar met de standaard ventilerende spouw, zoals deze aanwezig is in de opbouw van geventileerde daken en gevels. De mat kan qua functionaliteit dus nooit een ventilerende spouw vervangen! Een type mat, die voor bovenstaande toepassing gebruikt kan worden, is een polyamide monofilament mat verbonden met een 4-laags gewapende, dampopen, waterkerende folie met acrylaat plakband. Meer informatie omtrent de technische prestaties is verkrijgbaar bij de fabrikant.

Het isolatiemateriaal
Er is een grote verscheidenheid aan isolatiesystemen en –materialen. Afhankelijk van het project, toepassing en bouwkundige en bouwfysische eisen kan gekozen worden uit diverse materialen, zoals minerale vezels, hardschuim, FOAMGLAS® e.d.

De dampremmer
Er moet een dampremmer aangebracht worden onder de thermische isolatie. Dit scherm heeft tot taak de dakopbouw luchtdicht te maken en af te schermen tegen de damp die geproduceerd wordt in de onderliggende ruimten. De dampremmer zodanig plaatsen dat alle naden – zowel tussen de verschillende delen van het dampscherm als tussen het dampscherm en de andere delen van het gebouw – luchtdicht zijn. Hiertoe dient men over te gaan tot de afdichting ervan. Dit kan zowel gebeuren met kit als met kleefband, al dan niet aangevuld met een mechanische bevestiging. Indien mogelijk, is het wenselijk dat het lucht- en dampscherm steeds bovenop de draagstructuur of het regelwerk en op een ononderbroken ondergrond wordt aangebracht. Dit kan de plaatsing ervan sterk vergemakkelijken. Een dampremmer met een Sd-waarde > 150 meter is vereist.