Milieu

Zink heeft een natuurlijke plaats in onze kringloop

Zink helpt substantieel bij de verduurzaming van ons leefklimaat. Dankzij de verminderde zuurgraad van regenwater wordt de toch al aanzienlijke levensduur van bouwzink steeds langer. Omdat zink voor 100% recyclebaar is, kan het oorspronkelijke metaal zonder verlies van eigenschappen keer op keer opnieuw worden toegepast. Dat verlaagt over de hele levenscyclus genomen de energiebehoefte voor (re)productie, de hoeveelheid emissies en het afval.

De beste keuze voor hoge levensduur en imago

Als bouwmateriaal in dak- en gevelbedekking en in hemelwaterafvoersystemen is zink bij uitstek betrouwbaar, omdat het lang meegaat en daarna opnieuw gebruikt kan worden. Architecten die in zink denken, geven hoog op van de toepassingsmogelijkheden en van de uitstralingseffecten.

Opdrachtgevers weten wat de toegevoegde waarde ervan is voor hun vastgoed. Bovendien rekenen zij op het ontbreken van onderhoudskosten. De overheid stimuleert deze bewuste keuzes, die bijdragen aan de bescherming én verfraaiing van de leefomgeving.

Meer informatie

Meer informatie over zink en milieu vindt u op de website van de Stichting Duurzaam Bouwmetaal alsook in de brochure ‘Zinc in the Environment’ van IZA (International Zinc Association).