Środowisko

Esencjonalny, długotrwały i doskonale UTYLIZOWALNY

Cynk jako pierwiastek metaliczny jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych i znacząco uczestniczy w prawie wszystkich niezbędnych do życia funkcjach przemiany materii w naszym ludzkim ciele. To oznacza, że musi mieć miejsce nieprzerwane dostarczanie cynku; brak cynku może z kolei wywoływać problemy zdrowotne. Również w innych ważnych obszarach zrównoważonego rozwoju substancji takich jak np. bilans ekologiczny, ochrona klimatu, środowiska i zasobów naturalnych cynk odgrywa ważną rolę.

Istotny dla życia i zdrowia

Wszystko co żyje na ziemi, w takiej formie jak znamy to dziś, rozwijało się w obecności naturalnego udziału cynku. Obok pozostałych funkcji przemiany materii, dostateczne dostarczanie cynku wpływa pozytywnie na gojenie ran oraz ważne procesy rozwojowe u dzieci w pierwszych latach życia, w okresie dojrzewania i podczas ciąży. W Europie Środkowej to zostać zapewnione poprzez zrównoważone odżywianie. W ludzkim ciele utrzymuje się względnie stały poziom cynku w ilości ok. 2,5 g. Ponieważ nadmiar cynku nie jest magazynowany, lecz wydalany, konieczne jest ustawiczne przyjmowanie cynku. U dorosłych wynosi ono ok. 10-15 mg na dzień. To zapewnia funkcjonowanie np. 200 enzymów, stabilizację DNA i transfer bodźców.

Ochronnie dla ludzi i techniki

Powszechnie wiadomo, że techniczne produkty mogą być doskonale chronione poprzez cynk. W ten sposób wszelkie rodzaje budowli poprzez ochronę pogodową z blach cynkowych, konstrukcje stalowe poprzez ocynkowanie a wiele powierzchni przez pokrycie zawierającymi cynk materiałami osiągają wielokrotnie wyższy czas użytkowania niż w normalnych okolicznościach. Co najmniej tak samo ważna jest doskonała ochrona skóry za pomocą preparatów pielęgnacyjnych do zewnętrznego użytku zawierających cynk służących regeneracji oraz ochronie UV.

Odpowiedzialność własna

W roku 2001 światowy przemysł cynkowy zawarł Sustainability Charter w International Zinc Association. Wyznaczono za cel, że zarówno wytwarzanie cynku jak i dalsza obróbka i zastosowanie musi odbywać się w zgodzie ze środowiskiem naturalnym jak i społecznymi potrzebami, tak by nie powstawały zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego.

Certyfikaty

Certifikat ISO 9001:2008

Bilansy ekologiczne –Life Cycle Analysys (LCA)

Dla obszarów pozyskiwania cynku, recyklingu i przetwarzania istnieją obszerne dane. Dla licznych produktów cynkowych stworzono LCA. Urząd ochrony środowiska(UBA – skrót) opublikował w 2005 roku w serii opracowań bilans ekologiczny dotyczący metalowych materiałów pokryć dachowych. Przy tym należy uwzględnić, że sprawdzone pod kątem efektów działania warunków atmosferycznych, nie powlekane metale, z powodu swej żywotności i braku konieczności konserwacji w odróżnieniu do innych materiałów pokryć dachowych wykazują przewagę w zakresie ochrony środowiska. W bilansach ekologicznych UBA cynk wypada pozytywnie z powodu swych niskich wartości emisyjnych zanieczyszczeń. Dotyczy to również tzw. potencjału cieplarnianego. Do podobnych rezultatów doszedł w 1996 roku Tauw Milieu B.V. Integrated Environmental Projects Department w swych badaniach „Life Cycle Assessment of zinc gutters, review and update“ dotyczących rynien z różnych materiałów.

Ochrona klimatu

Ochrona klimatu poprzez zmniejszone emisje CO2 – cynk sprostał również temu wymogowi. Z powodu ich dużej ilości oraz złożoności wszystkie dane są podsumowane w „Zinc-for-life-program“ organizacji International Zinc Association IZA.

Ochrona środowiska

Poprzez pozyskiwanie cynku z rudy aż po produkcję blachy cynkowej, człowiek przesuwa naturalnie występujące zbiory cynku i je łączy. Te procesy oddziałują na środowisko. Cynk jest pod tym względem jednym z najlepiej przebadanych materiałów. Z powodu dużej ilości faktów dotyczących tego tematu, jest niemożliwe by w tym miejscu przedstawić obszerną prezentację. W celu uzyskania dalszych informacji odsyłamy państwa do poniżej wymienionych instytucji oraz na naszą stronę internetową: www.nedzink.pl.

Ochrona zasobów

Pod kontekście długowiecznych materiałów budowlanych ochrona zasobów jest jedną z ważniejszych wartości. Najważniejszymi aspektami są: *długotrwałość: dachy oraz fasady wykonane z cynku mają w dzisiejszych warunkach  czas użytkowania ponad 100 lat. *Niewymagalność konserwacji: produkty NedZink nie wymagają konserwacji. *Recykling: cynk budowlany zachowuje swoją wysoką wartość materiału poprzez fakt, że ok. 80% może zostać poddane utylizacji oraz poprzez ubogi energetycznie (ok. 5% pierwotnego zapotrzebowania na energię) proces przetwarzania surowców wtórnych. Z tego względu że wartość starego cynku wynosi ok. 65% ceny giełdowej, recykling jest nie tylko ekonomicznie racjonalnym postępowaniem, lecz sprzyja również w wielkiej mierze ochronie zasobów naturalnych.

W celu uzyskania dalszych informacji:

Inicjatywa cynk- www.initiative-zink.de

International Zinc Association – www.iza.com

Dodatkowo do linków do stron internetowych oferujemy Państwu do pobrania broszurę IZA „Zinc in the environment”  jak również i broszurę  Initiative Zink „Zink ist pures Leben” (InicjatywaCynk „Cynk jest czystym życiem”), w których to znajdziecie Państwo daleko idące informacje o surowcu jakim jest cynk.

    

Najlepszy wybór dla długiej żywotności budowli

Jako materiał na pokrycia dachowe, okładziny fasadowe, system rynnowy cynk jest ze względu na swoją długotrwałość oraz możliwość recyklingu bardzo popularny. Architekci którzy projektują z zastosowaniem cynku, cenią jego wszechstronność oraz jego urok.

Inwestorzy budowlani oraz wykonawcy decydują się na tę wartość dodaną inwestując w nieruchomości, szczególnie z tego powodu, że materiał ten nie wymaga konserwacji. Dobry wybór, który przyczynia się do ochrony i upiększenia naszej przestrzeni życiowej.