NedZink Odwodnienie dachu

Rynna dachowa

RYNNA półokrągła

 

Wymiar w mm Grubość w mm Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m Opakowanie wielorazowe (zwrotne) w m
NATUREL 500 0,80 180 90
400 0,80 360 180
333 0,80 600 360
333 0,70 600 360
280 0,70 720 420
250 0,70 840 480
250 0,65 840 480
200 0,70 900 750
200 0,65 900 750
NOVA 400 0,80 360 180
333 0,70 600 360
280 0,70 720 420
250 0,70 840 480
200 0,70 900 750
NOIR 400 0,80 360 180
333 0,70 600 360
280 0,70 720 420
250 0,70 840 480
200 0,70 900 750
MIEDŹ 500 0,70 180 90
400 0,70 360 180
333 0,70 600 360
333 0,60 600 360
280 0,70 720 420
280 0,60 720 420
250 0,70 840 480
250 0,60 840 480
200 0,70 900 750
200 0,60 900 750

 

Artykuły mają długość 3,0 m. Inne długości dostępne na zapytanie.

RYNNA prostokątna

 

Wymiar w mm Grubość w mm Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m Opakowanie wielorazowe (zwrotne) w m
NATUREL 500 0,80 180 72
400 0,80 300 120
333 0,80 300 180
333 0,70 300 180
250 0,70 600 240
250 0,65 600 240
200 0,70 750 300
200 0,65 750 300
NOVA 400 0,80 300 120
333 0,80 300 180
333 0,70 300 180
250 0,70 600 240
200 0,70 750 300
NOIR 400 0,80 300 120
333 0,80 300 180
333 0,70 300 180
250 0,70 600 240
200 0,70 750 300
MIEDŹ 500 0,70 180 72
400 0,70 300 120
333 0,70 300 180
333 0,60 300 180
250 0,70 600 240
250 0,60 600 240
200 0,70 750 300
200 0,60 750 300

 

Artykuły mają długość 3,0 m. Inne długości dostępne na zapytanie.

RURA SPUSTOWA

RURA SPUSTOWA okrągła

 

Wymiar w mm Grubość w mm Opakowanie jednorazowe (bezzwrotne) w m
NATUREL 150 0,70 100
120 0,70 154
100 0,70 220
100 0,65 200
87 0,70 276
87 0,65 276
80 0,70 300
80 0,65 300
76 0,70 298
76 0,65 298
60 0,65 wg deklaracji
50 0,65 wg deklaracji
NOVA 120 0,70 180
100 0,70 264
80 0,70 406
60 0,70 740
NOIR 120 0,70 180
100 0,70 264
80 0,70 406
60 0,70 740
MIEDŹ 150 0,70 100
120 0,70 154
100 0,70 220
100 0,60 220
87 0,70 276
87 0,60 276
80 0,70 378
80 0,60 378
76 0,70 298
76 0,60 298
60 0,60 wg deklaracji
50 0,60 wg deklaracji

Artykuły mają długość 2,0m. Inne długości dostępne na zapytanie.

RURA SPUSTOWA kwadratowa

Wymiar w mm Grubość w mm Wykonanie
NATUREL 120 x 120 0,80 spawana
100 x 100 0,70 spawana
80 x 80 0,70 spawana
80 x 80 0,65 spawana
60 x 60 0,65 spawana
NOVA 100 x 100 0,70 spawana
80 x 80 0,70 spawana
NOIR 100 x 100 0,70 spawana
80 x 80 0,70 spawana
MIEDŹ 100 x 100 0,70 spawana
80 x 80 0,60 spawana
60 x 60 0,60 falcowana

Artykuły mają długość 2,0m. Inne długości dostępne na zapytanie.

AKCESORIA

KOLANA okrągłe

Wymiar w mm Kąt Jednostka opakowaniowa
NATUREL 150 72° 5 / Karton
120 72° 10 / Karton
120 60° 10 / Karton
120 40° 10 / Karton
100 85° 25 / Karton
100 72° 25 / Karton
100 60° 25 / Karton
100 40° 25 / Karton
87 85° 25 / Karton
87 72° 25 / Karton
87 60° 25 / Karton
87 40° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
80 60° 25 / Karton
80 40° 25 / Karton
76 85° 25 / Karton
76 72° 25 / Karton
76 60° 25 / Karton
76 40° 25 / Karton
60 85° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
60 60° 25 / Karton
60 40° 25 / Karton
50 60° 50 / Karton

KOLANA (ciąg dalszy)

Wymiar w mm Kąt Jednostka opakowaniowa
NOVA 120 72° 15 / Karton
100 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
NOIR 120 72° 15 / Karton
100 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
MIEDŻ 150 72° 25 / Karton
120 85° 25 / Karton
120 72° 25 / Karton
100 85° 25 / Karton
100 72° 25 / Karton
100 40° 25 / Karton
87 72° 25 / Karton
80 72° 25 / Karton
76 72° 25 / Karton
60 72° 25 / Karton
50 72° 25 / Karton

DYLATACJA do rynny półokrągłej i prostokątnej

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 0,80 20 / Karton
400 0,80 30 / Karton
333 0,70 30 / Karton
280 0,70 30 / Karton
250 0,70 30 / Karton
200 0,70 30 / Karton
NOVA 400 0,80 30 / Karton
333 0,70 30 / Karton
280 0,70 30 / Karton
250 0,70 30 / Karton
200 0,70 30 / Karton
NOIR 400 0,80 25 / Karton
333 0,70 25 / Karton
280 0,70 25 / Karton
250 0,70 25 / Karton
200 0,70 25 / Karton
MIEDŹ 500 0,70 20 / Karton
400 0,70 30 / Karton
333 0,60 30 / Karton
280 0,60 30 / Karton
250 0,60 30 / Karton
200 0,60 30 / Karton

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DYLATACJĘ ciągła

Wymiar (długość) w mm Grubość/Szerokość w mm Wymiar w m
NATUREL 3000 0,70 / 260 15
NOVA 3000 0,70 / 260 15
NOIR 3000 0,70 / 260 15
MIEDŹ 3000 0,70 / 260 15

ZBIERACZ WODY z podłączem węża

Wymiar w mm
NATUREL 100
87
80
76
NOVA 100
80
MIEDŹ 100
87
80
76

NACZYNIE ZBIORCZE półokrągłe/okrągłe

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 / 150 0,80 5 / Karton
500 / 120 0,80 5 / Karton
400 / 150 0,80 10 / Karton
400 / 120 0,80 10 / Karton
400 / 100 0,80 10 / Karton
333 / 120 0,70 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
333 / 87 0,70 25 / Karton
333 / 80 0,70 25 / Karton
333 / 76 0,70 25 / Karton
280 / 100 0,70 25 / Karton
280 / 87 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
280 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 76 0,70 25 / Karton
250 / 60 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton
NOVA 400 / 120 0,80 10 / Karton
400 / 100 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
333 / 80 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 60 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton

NACZYNIE ZBIORCZE(ciąg dalszy)

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NOIR 400 / 120 0,80 10 / Karton
400 / 100 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
333 / 80 0,70 25 / Karton
280 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 60 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton
MIEDŹ 500 / 150 0,70 5 / Karton
500 / 120 0,70 5 / Karton
400 / 120 0,70 10 / Karton
400 / 100 0,70 10 / Karton
333 / 120 0,60 10 / Karton
333 / 100 0,60 25 / Karton
333 / 87 0,60 25 / Karton
333 / 80 0,60 25 / Karton
333 / 76 0,60 25 / Karton
280 / 100 0,60 25 / Karton
280 / 87 0,60 25 / Karton
280 / 80 0,60 25 / Karton
280 / 76 0,60 25 / Karton
250 / 80 0,60 25 / Karton
250 / 76 0,60 25 / Karton
250 / 60 0,60 25 / Karton
200 / 60 0,60 25 / Karton

NACZYNIE ZBIORCZE prostokątne/okrągłe

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 / 150 0,80 wg deklaracji
400 / 120 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 25 / Karton
250 / 80 0,70 25 / Karton
250 / 76 0,70 25 / Karton
200 / 60 0,70 25 / Karton
NOVA 400 / 120 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 10 / Karton
250 / 80 0,70 10 / Karton
NOIR 400 / 120 0,80 10 / Karton
333 / 100 0,70 10 / Karton
250 / 80 0,70 10 / Karton
MIEDŹ 400 / 120 0,70 10 / Karton
333 / 100 0,60 25 / Karton
250 / 76 0,60 25 / Karton
200 / 60 0,60 25 / Karton

Podkładka uchwytu rury spustowej

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NATUREL 120 0,70 200 / Karton
100 0,70 200 / Karton
87 0,70 200 / Karton
80 0,70 200 / Karton
76 0,70 200 / Karton
60 0,70 200 / Karton
NOVA 120 0,70 wg deklaracji
100 0,70 wg deklaracji
80 0,70 wg deklaracji
NOIR 120 0,70 wg deklaracji
100 0,70 wg deklaracji
80 0,70 wg deklaracji
MIEDŹ 120 0,70 200 / Karton
100 0,60 200 / Karton
87 0,60 200 / Karton
80 0,60 200 / Karton
76 0,60 200 / Karton
60 0,60 200 / Karton

Wyczystka rury spustowej

Wymiar w mm Grubość w mm Jednostka opakowaniowa
NATUREL 120 0,70 10 / Karton
100 0,70 10 / Karton
87 0,70 10 / Karton
80 0,70 10 / Karton
76 0,70 10 / Karton
60 0,70 10 / Karton
NOVA 120 0,70 10 / Karton
100 0,70 10 / Karton
80 0,70 10 / Karton
NOIR 120 0,70 10 / Karton
100 0,70 10 / Karton
80 0,70 10 / Karton
MIEDŹ 120 0,70 10 / Karton
100 0,60 10 / Karton
87 0,60 10 / Karton
80 0,60 10 / Karton
76 0,60 10 / Karton
60 0,60 10 / Karton

Denko rynny półokrągłej

Wymiar w mm Strona Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 prawe / lewe 50
400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
280 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
NOVA 400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
280 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
NOIR 400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
280 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
MIEDŹ 500 prawe / lewe 50
400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
280 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200

DENKO rynny leżącej (nadachowej)

Wymiar w mm Strona Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 prawe / lewe 60
400 prawe / lewe 80
NOVA 500 prawe / lewe 60
400 prawe / lewe 80
NOIR 500 prawe / lewe 60
400 prawe / lewe 80
MIEDŹ 500 prawe / lewe 60
400 prawe / lewe 80

DENKO rynny prostokątnej

Wymiar w mm Strona Jednostka opakowaniowa
NATUREL 500 prawe / lewe wg deklaracji
400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
NOVA 400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
NOIR 400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200
MIEDŹ 500 prawe / lewe wg deklaracji
400 prawe / lewe 100
333 prawe / lewe 100
250 prawe / lewe 200
200 prawe / lewe 200

DENKO do zawinięcia/uniwersalne

Wymiar w mm Strona Jednostka opakowaniowa
NATUREL 400 obustronne wg deklaracji
333 obustronne wg deklaracji
280 obustronne wg deklaracji
250 obustronne wg deklaracji
200 obustronne wg deklaracji
NOVA 333 obustronne wg deklaracji
250 obustronne wg deklaracji
NOIR 333 obustronne wg deklaracji
250 obustronne wg deklaracji
MIEDŹ 400 obustronne wg deklaracji
333 obustronne wg deklaracji
280 obustronne wg deklaracji
250 obustronne wg deklaracji
200 obustronne wg deklaracji

DENKO RYNNY DO LUTOWANIA

Wymiar w mm Strona Jednostka opakowaniowa
NATUREL 333 prawe / lewe 50
280 prawe / lewe 50
250 prawe / lewe 50
KUPFER 333 prawe / lewe 50
280 prawe / lewe 50
250 prawe / lewe 50

Uchwyt rynnowypółokrągły

Wymiar w mm Wymiar w mm Wykonanie Inne
OCYNKOWANY 400 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F
333 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F
280 25 x 6 / 30 x 4 2 x F / N + F
250 25 x 4 2 x F / N + F
NOVA 400 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F malowane proszkowo
333 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F malowane proszkowo
280 25 x 6 / 30 x 4 2 x F / N + F malowane proszkowo
250 25 x 4 2 x F / N + F malowane proszkowo
NOIR 400 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F malowane proszkowo
333 25 x 6 / 40 x 5 2 x F / N + F malowane proszkowo
280 25 x 6 / 30 x 4 2 x F / N + F malowane proszkowo
250 25 x 4 2 x F / N + F malowane proszkowo
MIEDŹ 400 40 x 5 2 x F / N + F
333 40 x 5 2 x F / N + F
280 30 x 4 2 x F / N + F
250 25 x 4 2 x F / N + F
200 25 x 4 2 x F / N + F

UCHWYT RYNNY leżącej

Wymiar w mm Wymiar w mm
OCYNKOWANY długość 360 40 x 5
MIEDŹ długość 360 40 x 5

UCHWYT RYNNOWY prostokątny z dwoma piórami

Wymiar w mm Wymiar w mm Inne
OCYNKOWANY 500 40 x 5
400 40 x 5
333 40 x 5
333 30 x 5
250 30 x 4
250 25 x 4
200 25 x 4
NOVA 400 40 x 5 malowane proszkowo
333 40 x 5 malowane proszkowo
333 30 x 5 malowane proszkowo
250 30 x 4 malowane proszkowo
250 25 x 4 malowane proszkowo
200 25 x 4 malowane proszkowo
NOIR 400 40 x 5 malowane proszkowo
333 40 x 5 malowane proszkowo
333 30 x 5 malowane proszkowo
250 30 x 4 malowane proszkowo
250 25 x 4 malowane proszkowo
200 25 x 4 malowane proszkowo
MIEDŹ 500 40 x 5
400 40 x 5
333 40 x 5
333 30 x 5
250 30 x 4
250 25 x 4
200 25 x 4

OBEJMY RURY z gwoździem

Wymiar w mm Jednostka opakowaniowa Inne
OCYNKOWANE 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton
NOVA 120 25 / Karton malowane proszkowo
100 25 / Karton malowane proszkowo
80 25 / Karton malowane proszkowo
60 25 / Karton malowane proszkowo
NOIR 120 25 / Karton malowane proszkowo
100 25 / Karton malowane proszkowo
80 25 / Karton malowane proszkowo
60 25 / Karton malowane proszkowo
MIEDŹ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton

OBEJMY RURY z gwintem

Wymiar w mm Jednostka opakowaniowa Inne
OCYNKOWANE 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton
NOVA 120 25 / Karton malowane proszkowo
100 25 / Karton malowane proszkowo
80 25 / Karton malowane proszkowo
60 25 / Karton malowane proszkowo
NOIR 120 25 / Karton malowane proszkowo
100 25 / Karton malowane proszkowo
80 25 / Karton malowane proszkowo
60 25 / Karton malowane proszkowo
MIEDŹ 150 25 / Karton
120 25 / Karton
100 25 / Karton
87 25 / Karton
80 25 / Karton
76 25 / Karton
60 25 / Karton
50 25 / Karton

NAROŻNIK RYNNY półokrągły/tłoczony

Wymiar w mm Kąt Jednostka opakowaniowa
NATUREL 400 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
333 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
280 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
250 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
NOVA 400 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
333 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
280 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
250 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
NOIR 400 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
333 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
280 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
250 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
MIEDŹ 400 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
333 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
280 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton
250 zewnętrzny i wewnętrzny 5 / Karton

 NAROŻNIK RYNNY prostokątny/lutowany

Wymiar w mm Kąt
NATUREL 500 zewnętrzny i wewnętrzny
400 zewnętrzny i wewnętrzny
333 zewnętrzny i wewnętrzny
250 zewnętrzny i wewnętrzny
200 zewnętrzny i wewnętrzny
NOVA 400 zewnętrzny i wewnętrzny
333 zewnętrzny i wewnętrzny
250 zewnętrzny i wewnętrzny
200 zewnętrzny i wewnętrzny
NOIR 400 zewnętrzny i wewnętrzny
333 zewnętrzny i wewnętrzny
250 zewnętrzny i wewnętrzny
200 zewnętrzny i wewnętrzny
MIEDŹ 500 zewnętrzny i wewnętrzny
400 zewnętrzny i wewnętrzny
333 zewnętrzny i wewnętrzny
250 zewnętrzny i wewnętrzny
200 zewnętrzny i wewnętrzny

ODSADZKA, KOLANKO COKOŁU

Wymiar w mm VerpackungseinheitJednostka opakowaniowa
NATUREL 120 10
100 25
87 25
80 25
76 25
NOVA 120 10
100 25
80 25
NOIR 120 10
100 25
80 25
MIEDŹ 120 10
100 25
87 25
80 25
76 25

KOŁNIERZ ZAMYKAJĄCY

Wymiar w mm
NATUREL 150 / 200
120 / 180
100 / 150
87 / 150
80 / 150
76 / 150
60 / 116
120 / 150
120 / 140
100 / 116
87 / 116
80 / 116
76 / 116
60 / 85
NOVA 120 / 180
100 / 150
80 / 150
120 / 140
100 / 116
80 / 116

KOŁNIERZ ZAMYKAJĄCY

Wymiar w mm
NOIR 120 / 180
100 / 150
80 / 150
120 / 140
100 / 116
80 / 116
MIEDŹ 150 / 200
120 / 180
100 / 150
87 / 150
80 / 150
76 / 150
60 / 116
120 / 150
120 / 140
100 / 116
87 / 116
80 / 116
76 / 116
60 / 85

MUFA/KIELICH rury spustowej

Wymiar w mm
NATUREL 120
100
87
80
76
60
NOVA 120
100
80
60
NOIR 120
100
80
60
MIEDŹ 120
100
87
80
76
60

ZBIORNIK ZLEWOWY

Odpływ Ø w mm Zbiornik w mm
NATUREL 150 320 x 320
120 240 x 240
100 220 x 220
87 220 x 220
80 200 x 200
76 200 x 200
NOVA 120 240 x 240
100 220 x 220
80 200 x 200
NOIR 120 240 x 240
100 220 x 220
80 200 x 200
MIEDŹ 150 320 x 320
120 240 x 240
100 220 x 220
87 220 x 220
80 200 x 200
76 200 x 200