Opierzenia murów

Tak samo jak przy opierzenach attyk, wolnostojące mury należy chronić przed permanentnym zawilgoceniem. Jeśli tak nie jest, powstać mogą niepożądane wykwity, plamy pleśniowe i szkody pod wpływem mrozu. Długotrwałą ochronę zapewniają opierzenia, umieszczone na koronie muru. Umocowanie może być zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, analogicznie jak przy attyce. Należy zwracać uwagę na minimalny spadek poprzeczny wynoszący 3°.

Zalecane są następujące grubości materiału:

Docięcie mm

Przy mocowaniu pasami haftrowymi

Przy mocowaniu klejonym

≤ 400

0,70 mm

0,80 mm

> 400

0,80 mm

1,00 mm

> 600

1,00 mm

1,00 mm

Zależnie od wysokości budynku, krawędź okapowa opierzenia muru powinna mieć minimalny odstęp od muru:

Wysokość budynku

m

Opierzenie korony muru

w dół

Odległość krawędzi okapowej

do muru

≤8

≥50 mm

≥20 mm

>8 – ≤20

≥80 mm

≥30 mm

>20 – ≤100

≥1,00 mm

≥40 mm

Przy montażu należy zwracać uwagę, by zależne od temperatury zmiany długości mogły być skompensowane przez dylatację.
Dla opierzeń murów obowiązują następujące odstępy dylatacji:

  • Docięcie ≤  500 mm –> max. 12 m
  • Docięcie >  500 mm –> max.   9 m