Muurafdekkingen

Constructie en montage van deklijsten

Toepassing

Deklijsten van NedZink NTZ worden met succes toegepast als afdekking van dakranden van platte daken, die met bitumineus, kunststof of rubber materiaal zijn gedekt, al dan niet met grind of terras-tegelbelasting. Deze dakbedekkingsmaterialen kunnen op de dakrand problemen geven.

Dit is het gevolg van een aantal factoren:

 • invloed van zonlicht (warmte en U.V.-stralen)
 • verschillen in uitzetting tussen randafwerking (trim), ondergrond en bedekking
 • uitzakken van bitumen door een te laag verwekingspunt
 • loslaten van geplakte rand aan daktrim
 • mechanische beschadiging als op de dakrand wordt gelopen

De schadelijke gevolgen hiervan komen niet meer voor als de dakrand volledig wordt afgedekt met een Titaanzinken deklijst. Bij toepassing van NedZink NTZ, met de vereiste vakkennis en volgens dit Advies aangebracht, is de te verwachten levensduur ca. 75 jaar en langer.

 

Constructie bij nieuwbouw

De deklijst wordt ontworpen volgens de voorbeeldschetsen detail:

6.4.1       6.4.2      6.4.3        6.4.4

Een aantal belangrijke constructiedetails:

 • de druipkant kan met een kaalrand of met een zogenaamde ‘platte band’ van minimaal 35 mm hoogte worden gevormd, zie detail 6.4.1.
 • het bovenvlak van de deklijst dient enigszins schuin af te lopen in de richting van het dak óf te worden voorzien van een regennok zie detail 6.4.1 – 6.4.3.
 • de deklijst wordt bevestigd door middel van zinken klangen met een breedte van tenminste 80 mm die op de dakrand met tenminste 2 schroeven of zinknagels wordt vastgezet. De afstand tussen de klangen bedraagt maximaal 1 meter.
 • Bij toepassing in een gebied met mogelijk hoge windbelasting wordt geadviseerd de afstand tussen de klangen te verkleinen naar 50 cm bij een ontwikkelde breedte kleiner dan 400 mm en 30 cm bij een ontwikkelde breedte van 400 mm en groter.
 • Bij gebruik van deklijsten die op 3 meter lengte zijn gezet wordt gebruik gemaakt van omgebogen klangen aan de zijde van het dak tussen de soldeerverbindingen in, zie detail 6.4.1.
  Het materiaal voor de klangen dient tenminste 0.80 mm dik te zijn.
 • bij deklijsten met een lang schuin gedeelte van > 150 mm wordt geadviseerd roestvast stalen of verzinkt stalen klangen toe te passen. Dit geldt ook voor deklijsten met een ontwikkelde breedte van zo’n 450 mm, waarbij de  deklijst meer als een dakbaan is te beschouwen. Het aantal klangen moet daarbij aangepast worden.
 • boven 8 m hoogte het aantal klangen verhogen.
 • om beschadiging aan de dakbedekking te voorkomen krijgt de deklijst een omgezette rand aan de dakzijde, die moet eindigen op circa 20 mm uit de kim.
 • de deklijsten mogen tot maximaal 12 meter lengte aan elkaar worden gesoldeerd met een overlap van tenminste 10-15 mm. Na elke 12 meter dient een expansiestuk te worden aangebracht naar keuze.
 • het profiel van de deklijst moet zo worden gemaakt dat het ‘ruimvallend’, d.w.z. met aan alle kanten circa 5 mm ruimte, over de ondergrond past.
 • de onderliggende dakbedekking moet over de gehele breedte van de dakrand worden doorgeplakt.
 • bij daken met grindbelasting dient de schuine kant van het zink een paar centimeter door het grind te worden bedekt.

Montage bij nieuwbouw

Bij lengten van 1 meter:
Kies, indien mogelijk, de montagerichting van links naar rechts, te beginnen bij een pasgemaakte verstekhoek, waarbij de deklijst over de eerste klang (circa 300 mm uit de hoek) wordt geschoven. Vervolgens wordt bij elke soldeernaad de klang half onder de reeds gelegde deklijst geschoven en bevestigd. Hierna schuift men de volgende deklijst over de vorige met een overlap van 15 mm.

De montage is eenvoudiger wanneer vooraf van elk deklijststuk schuine hoekjes zijn afgeknipt van druipkant en dakzijde. Op deze wijze doorgaan tot de hele rand is bedekt, waarna de naden (behalve de expansienaden) kunnen worden gesoldeerd. Voor solderen zie hoofdstuk 8.

Bij lengten van 3 meter:
Hierbij wordt de eerste klang van te voren aangebracht bij elke lengte en tevens de twee volgende op respectievelijk 1 en 2 meter afstand van de eerste. De klangen moeten aan de dakzijde overlengte hebben om later te kunnen worden omgebogen. Verder dezelfde procedure als hierboven, met het voordeel dat slechts éénderde van het aantal naden behoeft te worden gesoldeerd en dat het een strakker resultaat geeft.

Constructie bij renovatie

Hiervoor zijn in principe 2 methoden:

 1. De bestaande dakrand zodanig herstellen dat dezelfde uitgangssituatie bereikt wordt als bij nieuwbouw. Hiertoe moet de eventueel aanwezige daktrim worden verwijderd en de dakbedekking over de dakrand tot circa 20 cm op het dakvlak worden hersteld. Daarna kan volgens de constructie en montage voor nieuwbouw  worden gewerkt.
 2. Indien een nog gave en goed bevestigde aluminium daktrim aanwezig is kan deze gebruikt worden als klang voor de buitenzijde van een titaanzinken deklijst. Hierbij is uitsluitend de ‘platte band’ constructie mogelijk waarvan de schuin omgezette haakrand achter de schuine rand van de daktrim haakt. De andere zijde van de deklijst wordt met normale klangen van titaanzink bevestigd, zie fig. 6.4.2. Het verdient aanbeveling om als deze methode wordt gekozen, eerst een kort proefstuk van de deklijst te maken en op verschillende plaatsen te passen, voordat met de productie van de deklijsten begonnen wordt.

Montage met bestaande daktrim

 • herstellen van verweerde en/of gescheurde dakbedekking van de bovenkant van de schuine opstand tot circa 20 cm op het dakvlak.
 • controleren of de aluminium daktrim nog goed vast zit aan de dakrand; zonodig herstellen.
 • minimaal om de 4 meter een stukje van 1 cm van de daktrim wegzagen, zodat de daktrim vrij kan  uitzetten.
 • bij het monteren van lengten van 1 meter: bij elke soldeernaad een klang aanbrengen volgens detail 6.4.2.
 • bij het monteren van lengten van 3 meter: bij elke soldeernaad een klang aanbrengen en op circa 50 cm afstand van elkaar 2 klangen er tussenin volgens fig. 5. De klangen dienen een schuivende beweging van de deklijst toe te laten.
 • bij lange deklijsten moet op elke 12 meter een expansiestuk worden aangebracht naar keuze.

Enkele opmerkingen

Het gebruik van de aluminium daktrim als een doorlopende klang voor de deklijst kan zonder gevaar voor aantasting van het zink worden geadviseerd, aangezien aluminium in de spanning-reeks van de metalen een lagere potentiaal heeft dan zink. Laat de deklijst op de plaats van ingeplakte kiezelbak eventueel met een uitsparing vrij doorlopen, zodat een vrije werking mogelijk blijft. Een verstekhoek, mits met de voor-geschreven ruimte van 5 mm gemonteerd, kan voor de werking van de deklijst beschouwd worden als een expansiestuk. De vrije expansie van de deklijst moet altijd gewaarborgd zijn.

Muurafdekking.

Het principe van de deklijst is zonder meer toe te passen bij een muurafdekking. Geadviseerd wordt om de bovenzijde van de muur te voorzien van houten delen waarop de zinken muurafdekking wordt bevestigd.