FAQ

 

Is de toepassing van zink schadelijk voor het milieu?

Nee, zink is niet schadelijk voor het milieu. Zink wordt o.a. in de bouw, landbouw en in het verkeer toegepast. Alle toepassingen leiden tot emissies die geen milieuprobleem veroorzaken. Het is zelfs zo dat als we alle milieuaspecten bekijken dan blijken de metalen duurzamer dan de andere materialen.

Blijven metalen eeuwig in de bodem zitten?

Ja, ze zitten daar al miljoenen jaren en ze zullen daar tot het einde der tijden blijven zitten. Van organische verontreinigingen weten we dat deze worden omgezet in andere organische stoffen en dat ze uiteindelijk worden afgebroken tot CO2 en water. Metalen horen in de natuur thuis. Er bestaan een groot aantal natuurkundige en chemische processen die bepalen in welke natuurlijke vorm de metalen in een bodem aanwezig zijn.

Waardoor wordt de ecotoxiciteit van metalen in een bodem bepaald?

Dit wordt bepaald door de aard van het metaal en door de biologisch beschikbare concentratie van het metaal in een bodem.

Wat is natuurlijke accumulatie van metalen?

Als planten groeien halen ze zink, koper en andere essentiële elementen via hun wortels uit de diepere lagen van de bodem. In plantenmateriaal zit gemiddeld zo’n 10 mg zink en 1 mg koper per kg. Planten sterven af en het plantaardig materiaal komt daarbij op het bodem-oppervlak terecht.  Het wordt afgebroken en de metalen die het bevat verdwijnen met het regenwater in de bodem. De bindingssterkte van grond voor metalen is echter zo groot dat de metalen niet verder komen dan de bovenste paar centimeters. Heel langzaam wordt het daar uitgespoeld naar de diepere grondlagen. Door dit proces ontstaat er een ophoping van metalen in de toplaag van de bodem. Deze natuurlijke accumulatie kan onder omstandigheden tot ruwweg een verdubbeling van de concentratie aanleiding geven.