Losangesysteem

Algemeen

Het losangesysteem is een gevelbekledings- en dakbedekkingssysteem. Er zijn vierkante, rechthoekige en ruitvormige losanges leverbaar. Een losangegevel is een gevel die is opgebouwd uit ruitvormige plaatsjes zink, die schubsgewijs op een houten onderconstructie worden aangebracht. De afmeting van losanges is afhankelijk van de lengte en de breedte van de gevel. De standaardafmetingen (uitgeslagen) bedragen meestal 500×500 mm, 330×330 mm en 250×250 mm.

Bij het aanbrengen van de losanges wordt aan de onderkant van de gevel begonnen. De losanges haken met de haakkant en van 25 mm in elkaar. Elke losange wordt met drie klangen vastgezet. Aan de boven-kant met een vastgesoldeerde klang en aan de zijkanten met twee schuifklangen. De losange heeft een dikte van 0,80 of 1,0 mm en heeft aan de bovenzijde naar voren omgezette randen, aan de onderzijde naar achteren omgezet. De losanges worden zo in elkaar gehaakt. Met behulp van klangen worden de losanges op de onderconstructie vastgezet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van schuivende klangen en vaste klangen die aan de losanges gesoldeerd worden. Dankzij de kleine afmetingen van de losanges kunnen ook matig gebogen vormen bekleed worden.

Toepassingsgebied

Het losangesysteem is een zeer fraaie toepassing van NedZink NTZ® voor daken en gevels. Het wordt toegepast voor de bekleding van grote en kleine vlakken. De minimale dakhelling is 25° of 18° met een gesoldeerde tophoek van de losange. Het standaard NedZink NTZ® losangesysteem bestaat uit kleine gelijkvormige plaatdelen die in elkaar gehaakt worden. De meest gebruikte vorm van een losange is een vierkant, terwijl de ruitvorm ook regelmatig voorkomt. Behalve de naam losange gebruikt men ook de namen zinken ruiten of leien. De in elkaar gehaakte losanges vormen een mozaïk van gelijkvormige vlakken met de diagonalen vertikaal en horizontaal.

Specificatie van de standaard onderdelen

Standaard losange, vierkant

Afmeting losange knipmaat         aantal/m²
450×450 mm 500×500 mm ca.  5,6
280×280 mm 330×330 mm ca. 15,3
200×200 mm 250×250 mm ca. 32

Materiaaldikte 0,80 mm – 1,00 mm

Standaard losange, ruit  tophoek 50°

Afmeting losangebreedte “b” knipmaat       aantal/m²
200 mm 250 mm ca. 25,6
250 mm 300 mm ca. 15,3
280 mm 330 mm ca. 11,9

Materiaaldikte 0,80 mm – 1,00 mm

Schuifklang: materiaaldikte als van losange, fungeert als steunklang. Deze klangen kunnen door de installateur zelf worden gemaakt.

Gesoldeerde klang: 50 mm breed, lengte ca. 100 mm afhankelijk van plaats en ruimte voor bevestiging op de ondergrond. De klang kan door de installateur zelf worden gemaakt en aan de losange worden gesoldeerd.

Ondersteuning

Het losangedak moet volledig ondersteund worden door een dakbeschot, bij voorkeur van ruwe ongeschaafde houten delen van 23 – 25 mm dik zonder messing en groef. De houten delen mogen 5 tot 10 mm kieren bij een gevel, waarbij rekening gehouden dient te worden met de plaatsing van de klangen.

Montage

De onderstaande beschrijving heeft betrekking op de montage van losanges met een gesoldeerde klang aan de tophoek en twee steunklangen aan de 2 boven-zijkanten. De klangen worden met roestvaststalen of verzinkte stalen nagels op het dakbeschot bevestigd. De montage van de losange gebeurt van onder naar boven.

Onderaansluiting of druiprandvoetaansluiting

Eerst wordt een zinken voetlijst gemonteerd (de klangen hiervoor onder de draad stellen). Hierin de halve losange “onder” haken en daarna vervolgen met hele losanges.

Aftekenen

Losanges worden met een kleine speling aangebracht en om een recht lijnenpatroon te krijgen is ftekenen nodig. Vanuit het midden van het dakvlak beginnen met aftekenen door om de 3 losanges smetlijnen aan te brengen.

De bovenaansluiting, nokaansluiting

Bij de bovenaansluiting bij voorkeur uitkomen op halve losanges. Wanneer dit onmogelijk is dan de deellosange op maat knippen en aan de bovenzijde van een haakrand voorzien. Deze deel- of halve losanges voorzien van haakklang of gesoldeerde klang voor de bevestiging aan het beschot. Hierna verder afwerken met de bovenlijst.

Zijaansluiting van het dak met opgaand werk

De aansluiting wordt gemaakt met een dubbele haak. De opstaande kant van het zink tegen de muur moet minstens 10 cm hoog zijn. Bij een hoekkeper is de afdekking van de buitenhoek op meerdere manieren mogelijk. Middels een platte lijst die in de omgezette haak van de losange grijpt. Ook kan de losange opgezet worden tegen de roeflat of een uitvoering van een zinken band met dubbele haak.