Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door NedZink BV te Budel-Dorplein, ingeschreven onder KvK nummer 17067114.

NedZink gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft NedZink geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

NedZink BV kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. NedZink BV verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de NedZink website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

De website van NedZink BV bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. NedZink BV is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

NedZink BV is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van NedZink BV het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u NedZink herkenbaar als bron vermeld.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van NedZink BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

NedZink BV

Hoofdstraat 1, 6024 AA  Budel-Dorplein

Postbus 2135, 6020 AC  Budel
Nederland

T: + 31 (0)495 455700
F: + 31 (0)495 455790

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via bovenstaande contactgegevens