Bouwfysica

Condensatie van waterdamp tegen de binnenzijde van een zinken dakbedekking of gevelbekleding kan een oorzaak zijn van corrosie, indien aan een aantal voorwaarden niet is voldaan. Zo moet er altijd voor worden gezorgd dat de onderzijde van het zink  'belucht' wordt indien geen maatregelen zijn getroffen om condensvorming te voorkomen.

Bij niet-geïsoleerde daken is het voldoende om het zink te ondersteunen door een houten dakbeschot, bestaande uit houten delen met kieren die op balken of gordingen zijn aangebracht. Om het capillair gevoelige contact met het hout zo klein mogelijk te maken, kunnen de houten delen het best ongeschaafd worden toegepast. Wordt er echter met bijvoorbeeld multiplex dakplaten als dakbeschot gewerkt, dan is het noodzakelijk tussen het hout en het zink een dampopen scheidingslaag aan te brengen om condensvorming te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van een monofilament mat.