Onderlagen

Dezelaag ondersteunt de zinken dakbedekking, gevelbekleding en bijbehorende afdekkingen. De bevestigingsmiddelen kunnen op deze onderconstructie gemonteerd worden, omdat het direct onder het zink ligt.

De opbouw van de onderconstructie is bouwkundig van belang m.b.t. de volgende aspecten:

  • blootstelling aan windbelasting en windzuiging
  • dragend element voor het gewicht van de zinken bedekking
  • blootstelling aan externe krachten, zoals sneeuwbelasting
  • fysieke bouwkundige aspecten, zoals waterdampspanning, condensvorming, temperatuur
  • brandwerende eisen

Het vaak toegepaste felssysteem wordt gebruikt met een materiaaldikte van 0,70 of (standaard) 0,80 mm. Omdat dit systeem niet zelfdragend is, dient het volledig ondersteund te worden door een dragende onderconstructie. De geventileerde opbouw is hierbij de meest voor de hand liggende. Bij sommige toepassingen is een niet-geventileerde, dampdichte constructie gewenst.

Voor het door NedZink ontwikkelde schakelsysteem is een eenvoudige ondergrond nodig. De schakeldakbanen kunnen worden gelegd op horizontaal houten regelwerk (bijvoorbeeld panlatten) met een minimale doorsnede van 25/35 mm of op verzinkt staal of aluminium regelwerk met een regelafstand van 300 mm.