Stratul suport

Acest strat (cum este astereala) susţine învelitoarea metalică şi prinderile acesteia, fiind în contact direct atât cu structura acoperişului cât şi cu învelitoarea.

Stratul suport are următoarele roluri în cadrul construcției:

  • Expunere la sucţiunea vântului și la forțele de smulgere
  • Suportă greutatea acoperişului
  • Expunerea la forţele externe cum este încărcarea din zăpadă
  • Aspecte fizice ale clădirii cum este efectul umezelii
  • Cerinţele de protecţie la incendiu

Cele mai utilizate sisteme de tablă fălțuită din titan-zinc se aplică în grosime de 0.7 mm și 0.8 mm. Aceste învelitori nu sunt autoportante, în consecință necesită o structură rigidă continuă care să le susțină. Cea mai utilizată soluţie este construirea unei structuri ventilate. Altă variantă este proiectarea unei structuri neventilate în diferite forme.

Sistemul de învelitoare propriu NedZink poate fi folosit cu o substructură mai puţin complexă, adică poate fi instalat pe șipci din lemn orizontale cu dimensiuni de cel puțin 25 mm x 35 mm, sau pe profile făcute din oţel galvanizat sau aluminiu. În ambele cazuri, distanța interax dintre șipci sau profile va fi de cel mult 300 mm. Proiectantul va determina dacă șipcile sau profilele vor fi suportate de căpriori din lemn sau structură metalică.