Procesare şi normare

Temperatura materialului

Temperatura de procesare a titan-zincului trebui să fie de cel puţin 7°C. Acest lucru previne crăpăturile şi fisurile materialului în timpul închiderii falțurilor şi a profilării. Pentru a obţine această temperatură se poate folosi o sursă de căldură.

Panta acoperişului

Din punct de vedere structural, proiectarea acoperişului cu titan-zinc este asemănătoare cu cea a unei faţade, variind de la 3° la 90°. Acoperişurile plane sau aproape plane, cu o pantă mai mică de 3° trebuie , pe cât posibil, să nu se relizeze din titan-zinc decât dacă aria suprafaţei acoperişului este mai mică de 15 m², de exemplu peste lucarne sau copertine.

  • Sistemul NedZink asigură o învelitoare etanşă la ploaie pentru acoperişuri şi placări de faţade cu o pantă între 7° și 90°
  • Sistemul cu falţ dublu vertical asigură etanşeitate la ploaie a învelitorii şi placării faţadei când panta este peste 3°, de preferat 7°
  • Sistemul cu falț pe şipcă este potrivit pentru acoperişuri mari şi mici cu o pantă de cel puţin 3°, de preferat 7° sau pentru placări de faţadă
  • Sistemul cu solzi se foloseşte pentru acoperirea suprafeţelor mari şi mici. Panta minimă este de 25° , sau 18° când punctul de îndoire al solzului se cositorește.

Spaţiul de ventilare

Spaţiul de ventilare trebuie să aibă deschidere către aerul exterior prin guri de ventilaţie în punctele de minim şi de maxim ale faţadei şi/sau acoperişului. Aerul trebuie să circule liber prin aceste deschideri, fără obstacole majore.

Dimensiunile necesare ale spațiului și gurilor de ventilație sunt detaliate în următorul tabel:

Tabel

Pantă

     

Lăţimea minimă a secţiunii de ventilație

Secţiunea minimă de ventilaţie a deschiderilor (sus şi jos) pe m² de suprafaţă acoperiş

      < 3°
3°  – 20°
> 20°

20 cm
10 cm
5 cm

25 cm²
20 cm²
10 cm²

În prezenţa unui nivel ridicat de umezeală, cum e în cazul temperaturilor de 20°C şi un nivel de umiditate relativ de 60% (presiunea vaporilor > Ps = 1400 Pa) panta minimă recomandată este de 7°.

Lungimea foii de tablă

Sistemul NedZink

Foile de tablă se pot îmbina pentru a forma lungimi de până la 6 metri.
Lungimi de până la 12 metri pot fi realizate doar pentru învelitori.
Îmbinarea foilor se realizează prin cositorire.

Sistemul cu falţ vertical

Învelitoare: Lungimea foii nu trebuie sa depăşească 10 metri.

Dacă lungimea este depăşită, se va realiza o îmbinare transversală pentru a permite dilatarea termică.
Tipul panoului depinde de panta acoperişului. La această îmbinare se decupează o parte din profil, pentru a preveni o grosime prea mare a îmbinării.

Faţadă:Instalată vertical recomandăm o lăţime de foaie de maxim 500 mm.

Lungimea maximă de foaie este de 6 metri pentru o manipulare usoară.
Instalată orizontal, recomandăm o foaie de laţime maximă 430 mm.
Lungimea maximă de foaie este de 5 metri pentru o manipulare usoară.

Sistemul cu falț pe şipcă

Primul panou este prins de şorţul de streașină. Marginile inferioare ale primului panou sunt îndoite la unghiul corect al pantei acoperişului. Lungimea primului panou este de obicei de 1-1,5 metri. Acest panou, împreună cu îmbinarea inserată de foaie, poate fi realizată în prealabil la atelier. O foaie alcătuită dintr-o singură bucată sau mai multe lungimi cositorite între ele nu trebuie să depăşească 10 metri în lungime pentru a permite dilatarea termică. Panourile pot fi îmbinate prin cositorire sau fălţuire. Capacele pot fi cositorite împreună până la o lungime de 10 metri.

Încărcarea din vânt

Cerinţele pentru încărcarea la vânt pe care o construcţie trebuie să le îndeplinească, sunt descrise în standardele naționale în construcții ale fiecărei țări. Sistemele tradiţionale susţinute integral, ca falţul vertical sau falțul pe şipcă, vor fi supuse fenomenului de sucţiune a vântului. Pentru structurile în consolă, trebuie luate în considerare presiunea vântului, greutatea şi deviaţia materialului. Pe lângă metoda de prindere, este foarte important și tipul sistemului de învelitoare. Sucţiunea vântului care are loc într-un perete sau într-o învelitoare depinde de înălţimea şi forma clădirii.

Sucţiunea vântului este reprezentată de o forță uniform distribuită în Newton pe m², perpendiculară pe o suprafaţă. Calculul sucţiunii vântului, depinzând de altitudine şi de diferenţele de zone, sunt înregistrate și descrise în normativele fiecărei țări.

Învelitorile şi faţadele cu titan-zinc sunt ataşate de substructură prin cleme. Clemele sistemului de prindere prin falţ vertical şi a sistemului de prindere pe şipcă sunt localizate între foile de tablă. Clemele sistemului cu solzi sunt localizate în marginile pliate ale fiecărui solz. Pentru acoperişuri plane cu foi de tablă cositorite, clemele sunt amplasate sub îmbinarea cositorită. Clemele sunt realizate în mod uzual din titan-zinc, dar pot fi şi din oţel inoxidabil, oţel galvanizat sau aluminiu. Placările de acoperişuri şi faţade constau în foi prinse în mod uzual prin cleme fixe şi mobile.