Casete compozite

NedZink NOVA COMPOSITE®

NedZink NOVA COMPOSITE este un panou prefabricat tip sandwich, cu un miez de LPDE şi acoperit pe exterior cu zinc pre-patinat NOVA. NOVA COMPOSITE poate fi folosit la aplicaţii interioare sau exterioare cum sunt faţadele. Cu NedZink NOVA COMPOSITE se asigură combinarea avantajelor zincului cu planeitatea panoului compozit.

Caracteristicile NOVA COMPOSITE®

NedZink NOVA este titan-zinc NedZink care este supus unui proces de patinare pentru a-i da o culoare complet naturală. Suprafaţa uniformă gri-mediu al NedZink NOVA este obţinută prin aplicarea unor tratamente chimice ale suprafeţei după procesul de laminare. Nu sunt aplicate straturi de lac sau vopsea. Structura şi compoziţia stratului de patină se formează în mod natural sub influenţele meteoreologice simulate, şi proprietăţile naturale ale titan-zincului rămân neschimbate.

Durata de viaţă

Datorită acoperirii cu zinc, NOVA COMPOSITE beneficiază de o durată lungă de viaţă.

Flexibilitate

NedZink NOVA COMPOSITE este foarte flexibil. NOVA COMPOSITE poate fi comparat cu 3mm de zinc solid în termeni de flexibilitate la doar jumătate din greutate.

Planeitate

În general NedZink NOVA COMPOSITE este mult mai neted decât orice altă suprafaţă de tablă.

Procesare

Procesarea NedZink NOVA COMPOSITE este similară cu cea a aluminiului compozit. Se folosesc aceleaşi unelte şi materiale de fixare (şuruburi, cleme de conexiune şi substructuri).

Componența

NedZink NOVA este un titan-zinc pre-patinat cu o subtilă textură periată mată, de nuanţă gri-mediu natural. Este folosit cu preponderenţă la acoperişuri, faţade, sisteme de drenaj pluvial şi accesorii ale acestora. NedZink NOVA este un titan-zinc produs conform EN 988 căruia i se aplică un proces de patinare. În componenţa aliajului intră mici cantităţi de cupru, titan şi aluminiu adăugate zincului rafinat electrolitic (cu o puritate de min. 99,995% Zn, Z1 conform EN 1179) bazat pe EN 988. Compoziţia chimică, proprietăţile mecanice şi fizice, măsurarea toleranţelor sunt determinate de certificatul KOMO şi de certificarea produsului de către Loyd’ s Register, LRIQS (Aprobare nr. QIS122). Proprietăţile finite ale materialului sunt verificate periodic de către un institut de cercetare independent. Această certificare a produsului şi certificatul ISO 9001:2008 pentru calitatea sistemului de management al NedZink asigură un standard de calitate constant şi uniform, depăşind cu mult prevederile standardului EN 988.

Miez LDPE: Polietilenă cu densitate scăzută. Miezul LDPE a obținut în Germania clasificarea pentru foc conform standardului DIN 4102/1 clasa B2.

Tehnici de procesare

Tăiere

Panourile NedZink NOVA COMPOSITE pot fi tăiate cu fierăstrău mecanic sau maşini de tăiat cu disc circular. Când sunt folosite uneltele standard, marginile tăiate ale zincului sunt expuse unei uzuri accelerate.

Forfecare

Forfecarea NedZink NOVA COMPOSITE se realizează cu uşurinţă cu ajutorul unei ghilotine. Se va lua în considerare crearea unui desen uşor pe suprafaţa de acoperire cu zinc pe partea unde are loc impactul. Dacă este necesară o tăietură exactă, se începe tăierea sau perforarea din partea ascunsă a foii. Diametrul minim al perforaţiei este de 4 mm, distanţa minimă între perforaţii şi distanţa faţă de marginea foii trebuie să fie de 4 mm.

Tăierea în formă

NedZink NOVA COMPOSITE poate fi tăiat în formă cu o maşină convenţională de frezat tip CNC. Pentru evitarea punctelor de presare pe suprafaţa NedZink NOVA COMPOSITE, se recomandă folosirea unor fălci de menghină din plastic sau lemn la debitarea pieselor.

Panourile compozite pot fi tăiate în formă prin tehnici simple de procesare. Această procedură de tăiere şi tehnica de îmbinare facilitează fabricarea unor forme variate. Formele de V sau canelurile rectangulare sunt tăiate pe partea inferioară a panourilor cu ajutorul foarfecelor sub formă de disc sau a maşinilor de frezat, prin care învelişul de zinc de pe faţă şi partea de mijloc din polietilenă sunt păstrate intacte. Grosimea mică a materialului rămas permite îndoirea manuală. Forma canelurilor determină raza de îndoire. Zincul nu se îndoaie sub o temperatură de 7°C doarece există risc de crăpături pe suprafaţă.

Îndoirea

NedZink NOVA COMPOSITE se poate prelucra prin metode de fabricare convenționale pentru metal sau plastic. Anumite puncte specifice trebuie notate în legătură cu combinaţia materialelor structurii multistrat sau a diverselor caracteristici. Suprafaţa trebuie protejată împotriva deteriorărilor prin aplicarea unui film de plastic sau inserarea unui strat de polietilenă de 1-2 mm grosime sau a unor benzi din plastic în timpul procesării. Efectul de curbare care are loc la plierea foilor de metal este mai mare în cazul NedZink NOVA COMPOSITE. Pentru o producţie în masă este necesar un prototip.

Înșurubare

Când sunt utilizate organe de fixare filetate la exterior, se va lua în considerare expansiunea termică a panoului. Pentru a evita blocarea, diametrul găurii din panou trebuie să permită expansiunea. Fixarea fără blocaje poate fi realizată cu șuruburi din inox cu garnitură de etanșare ce sunt aprobate pentru utilizarea în construcții. Șuruburile trebuie să fie potrivite pentru substructura de susținere (a se consulta specificațiile producătorului). Șuruburile se vor strânge cu o șurubelniță sau o cheie dinamometrică astfel încât garnitura de etanșare să fie fixată bine pe panou fără să exercite o presiune pe acesta. Se vor utiliza burghie conice cu diametre corespunzătoare pentru a stabili cu precizie centrul găurii pentru șurub sau pentru niturile ce vor fixa panourile de substructură.

Panourile NedZink NOVA COMPOSITE se pot fixa împreună sau se pot îmbina cu alte materiale folosind nituri comune din aluminiu pentru construcții. La utilizarea în exterior sau în spații cu umiditate ridicată, pentru a preveni coroziunea, se vor utiliza nituri din aluminiu cu cap din oțel inoxidabil. Se va lua în calcul expansiunea termică liniară a panoului (2.2 mm/m/100°C). Pentru a evita blocarea, gaura din panou trebuie să fie suficient de largă pentru a permite expansiunea. Niturile se vor instala în găuri suficient de mari pentru a asigura contracția și expansiunea panoului. Se va regla presiunea nitului conform utilizării astfel încât să se distribuie presiunea pe suprafața panoului pentru a preveni îndoirea acestuia. Se va alege lungimea nitului conform grosimii totale a pachetului (panou și substructură). Se va testa dacă fixarea îndeplinește cerințele de rezistență. Se recomandă găurirea cu un burghiu care să perforeze atât panoul cât și substructura dintr-o singură operațiune. Înainte de fixarea nitului, se va înlătura întotdeauna folia de protecție de pe panou.

Lipituri

Este posibilă lipirea panoului de NedZink NOVA COMPOSITE. Rugăm consultarea funizorului în legătură cu tipul adezivului care să se folosească pentru aplicaţie.

Perforare

NedZink NOVA COMPOSITE poate fi perforată prin răsucire folosind unelte uzuale pentru metal sau plastic pe maşini folosite pentru metale. Centraţi dacă este necesar. Pentru poziţionarea găurii supradimensionate la realizarea găurilor pe partea din spate a construcţiei, recomandăm folosirea unei freze conice.

Înşurubare

La înşurubarea panoului în exterior, este importantă asigurarea etanşeităţii la apă a faţadei. Pentru folosirea în acest scop se pot utiliza membrane cu inele de neopren cu partea superioară a inelelor din oţel inoxidabil. Pentru a permite libera micşorare şi expansiune, gaura în panou trebuie să fie suficient de mare. Şuruburile trebuie ajustate pentru greutatea crescândă şi trebuie să îndeplinească cerinţele. Strângeţi şuruburile cu o cheie de cuplu pentru a obţine o presiune corectă. Dacă panoul este strâns prea mult, acesta nu va mai funcţiona, se va strâmba şi deteriora. Realizaţi mereu o piesă pentru testarea uneltelor astfel ca acestea să fie potrivite pentru lucrul cu NOVA COMPOSITE. Urmați mereu lungul direcţiei de laminare a zincului. Aceasta va fi mereu indicată pe spatele panoului NOVA COMPOSITE.

Instalarea NOVA COMPOSITE

În general recunoaştem 4 tipuri de punere în operă a panoului NedZink NOVA COMPOSITE: Lipire, Cu cleme, Înşurubare și Casetare. Există şi alte posibilităţi, în afară de aceste 4 tipuri de punere în operă. În acest caz faceţi un test pentru a vedea dacă aplicaţia este posibilă. Este întotdeauna recomandată efectuarea unui test pentru a afla dacă cerinţele sunt satisfăcute. Nu sunt calcule simple disponibile pentru realizarea acestei determinări. Zincul este un metal rezistent dtrebuie e avute în vedere anumite precauţii la punerea în operă a NedZink NOVA COMPOSITE. Asiguraţi-vă că nu sunt urme permanente de apă pe zinc. Perforaţi găuri de drenare dacă acestea sunt necesare. Consultaţi manualul (capitolul 10) pentru informare asupra lucrurilor ce nu se pot face cu zincul. NedZink nu poate fi tras la răspundere pentru orice erori de punere în operă.

La prelucrarea casetelor este important ca patina zincului să nu fie deterioarată. Dacă patina zincului nu mai protejează zincul are loc un fenomen numit “rugină albă“. Rugina albă nu se află sub incidenţa garanţiei NedZink NOVA COMPOSITE. Aveți în vedere precauţiile la prelucrarea casetelor. Evitaţi pătarea cu apă. Perforaţi găuri de drenaj de cel puţin 8 mm. Lăsaţi spaţiu suficient de ventilaţie între materialul compozit şi structura suport. Evitaţi orice contact cu materialul de izolare. Cu precauţiile corecte veţi beneficia mulți ani de NedZink NOVA COMPOSITE. Dacă aveţi întrebări pe acest subiect, contactaţi NedZink.

Mentenanţă

În principiu NOVA COMPOSITE nu necesită mentenanţă specială. Suprafaţa de zinc îşi va continua patinarea. Acest proces de patinare vindecă zgârieturile de mici dimensiuni, iar acestea vor deveni invizibile sub influenţele meteorologice.

Transport şi depozitare

  • Paleţii trebuie manipulaţi cu grijă în timpul transportului şi descărcării. Nu manipulaţi paleţii desfăcuţi.
  • La livrare, paleţii trebuie să fie examinaţi pentru orice daună cauzată de umezeală (Panourile de NOVA COMPOSITE care s-au umezit trebuie să fie uscate pentru evitarea petelor sau formării coroziunii ). Orice daună trebuie raportată imediat către distribuitor.
  • Depozitaţi paleţii astfel încât să fie protejaţi împotriva oricărei umezeli cauzată de ploaie sau a stropilor de apă şi formării condensului (ex. tranportarea paleţilor reci într-o cameră caldă)
  • Depozitaţi paleţii unul peste celălalt. Nu depozitaţi panourile în poziţie verticală. Se admit maxim 6 paleţi de acelaşi format unul peste celălalt (paleţii mai grei la bază).
  • Panourile individuale trebuie să fie ridicate de pe palet de către doi oameni ţinând de cele patru colţuri şi fără să fie trase unul peste celălalt. Purtaţi mănuşi de protecţie pentru a evita pătarea panourilor.
  • La aşezarea panourilor nu se va pune nimic între acestea pentru a evita zgîrierea.

Următoarele măsuri trebuie să fie luate în ceea ce priveşte folia de protecţie:

  • Trebuie evitată depozitarea pe o perioadă mai mare de 6 luni.
  • Fluctuaţiile puternice de temperatură reduc durabilitatea pe termen lung.
  • Dacă folia de protecţie este parţial îndepărtată în timpul procesării, marginile se pot murdări în timp.
  • Îndepărtaţi folia de protecţie imediat ce este posibil după elevare. Folia de protecţie rămasă expusă la exterior pentru o perioadă îndelungată se îndepărtează greu de pe suprafaţă.