Caracteristicile titan-zincului

NedZink produce titan-zinc conform EN 988, un aliaj bazat pe zinc purificat electrolitic, cu puritate de min. 99.995% Zn (Z1 conform EN 1179) cu mici cantităţi de cupru, titaniu şi aluminiu.

În certificatul KOMO al produsului şi certificatul produsului de la LRQA, Schema de calitate industrială a Sistemelor de control al calităţii (aprobare nr. QIS) sunt determinate următoarele indicatoare de calitate:

  • compoziţia chimică
  • proprietăţile fizice şi mecanice
  • toleranţe dimensionale

Conformitatea cu setul de proprietăţi ale materialului este verificată la intervale regulate (de câteva ori pe an) de către un institut independent şi neutru, LRQA. Acest certificat de produs şi certificatul ISO 9001:2008 pentru calitatea sistemului de management al NedZink, asigură un standard înalt de calitate, constant şi uniform, conform cu standardul intern şi depăşind cu mult prevederile EN 988.

Materialele sunt livrate cu o marcare continuă conform prevederilor EN 988, care menţionează:

  • producătorul NedZink NTZ
  • descrierea produsului în limbile olandeză, germană, franceză şi engleză
  • grosimea nominală
  • număr lot
  • anul producţiei
  • logo-urile institutelor de control KOMO (K7054) şi LRQA