Substructuri

Un acoperiş din titan-zinc poate fi instalat pe o pantă de minim 3° până la 90° (faţadă). Construcţia poate fi izolată sau neizolată. Pentru o structură izolată se aplică principiul acoperişului rece. Izolaţia este de obicei așezată între căpriorii de lemn şi sub astereală. Tavanul construcţiei trebuie să fie etanşat și fără crăpături.

Suportul constă în mod obişnuit în astereală cu o grosime minimă de 22 mm. Din perspectiva ventilaţiei, astereala nu va fi îmbinată cu nut şi feder. Placajele fibrolemnoase nu sunt adecvate ca material pentru astereală. Pot fi permise diferite tipuri de astereală cu condiția ca acestea să nu conțină substanțe care pot ataca tabla de titan-zinc.

Astereala

În mod uzual se foloseşte astereală din scândură ca substructură pentru învelitoare deoarece acest material este cel mai potrivit pentru fixarea învelitorii şi îndeplinește cerințele de rezistență ale construcției. Se recomandă folosirea scândurilor rindeluite din lemn, cu grosime minimă de 22 mm, lăţime de 100 mm, fără nut şi feder, instalate orizontal cu spaţiu de cel puţin 5mm între ele.

Furnir

Nu se recomandă folosirea panourilor de furnir ca astereală. Acestea conțin adeziv ce poate ataca tabla și au o rezistenţă mare la difuzia vaporilor. De asemenea, cuiele sau șuruburile care fixează clemele nu pot fi fixate stabil și sigur în acest tip de material.

Beton

Pentru producerea betonului sau a mortarului sunt folosite cantităţi foarte mari de apă. După terminarea procesului de construcție, se va evapora o mare cantitate de apă din beton înainte de uscarea completă a acestuia. Acest proces poate dura câțiva ani, având ca rezultat apă reziduală şi condens ce se vor depune pe intradosul tablei de titan-zinc. Aceste depuneri conțin parţial substanțe alcaline care ataca învelitoarea. Trebuie evitat întotdeauna contactul direct între substructura din beton şi învelitoarea sau placarea cu titan-zinc.

Structură etanşă la vapori

O substructură neventilată, etanşă la vapori, are anumite beneficii şi riscuri. Particularitățile acestei aplicaţii de structură sunt explicate în capitolele următoare.