Încărcarea din vânt

Cerinţele pentru încărcarea la vânt, pe care o construcţie trebuie să le îndeplinească, sunt descrise în standardele naționale în construcții ale fiecărei tări. Sistemele tradiţionale susţinute integral, ca falţul vertical sau sistemul de îmbinare cu şipcă, vor fi supuse fenomenului de sucţiune a vântului. Pentru structurile în consolă, presiunea vântului, greutatea şi în consecinţă deviaţia materialului trebuie luate în considerare. Pe lângă metoda de prindere, este foarte important și sistemul de învelitoare. Sucţiunea vântului care are loc într-un perete sau într-o învelitoare depinde de înălţimea şi forma clădirii.

Sucţiunea vântului este reprezentată de o forță uniform distribuită în Newton pe m², perpendiculară pe o suprafaţă. Calculul sucţiunii vântului, depinzând de altitudine şi de diferenţele de zone sunt înregistrate și descrise în normativele fiecărei țări.