Jgheaburi

Instalarea jgheaburilor şi burlanelor NedZink NTZ®

Diferenţa se face între instalarea jgheaburilor susţinute de cârlige şi jgheaburile interioare în cutii de lemn. Aceste moduri diferite de instalare vor fi discutate separat.

Jgheaburi susţinute de cârlige

Cârlige de jgheab

Specificaţii

Cârligele de jgheab, galvanizate la cald, trebuie să fie conform EN 1462 şi trebuie, conform specificaţiilor producătorului, să fie potrivite pentru tipul jgheabului care urmează să fie instalat. Forma cârligelor de jgheab este determinată de forma jgheabului.

Ajustare

Cârligele de jgheab trebuie ajustate formei peretelui, pantei jgheabului, pantei acoperişului şi poziţiei jgheabului ce urmează a fi instalat (partea din spate mai sus decât cea din faţă).

Panta jgheabului

Panta către conexiunea cu burlanul să fie de cel puțin 2 mm pe metru de lungime de jgheab.

Fixarea

Un cârlig de jgheab trebuie fixat de structură cu cel puțin două șuruburi zincate sau din inox.

Distanța dintre două cârlige de jgheab este de maxim 660 mm interax (lățimea de 20 mm plus grosimea zincului conform EN 612). Cârligele se vor instala astfel încât să creeze o pantă catre racordul jgheab-burlan. Cârligele sunt prevăzute cu o buză ce se va fixa de vulțul jgheabului, fig. 1, sau se poate lipi un cornier zincat ce va avea același rol, vezi fig. 2. În Europa se pot gasi sau utiliza și alte tehnici de fixare. Partea inferioară a cârligului este prevăzută cu o clemă din oțel zincat sau din inox.

Cornierul zincat trebuie să îndeplinească aceleași standarde ca și cârligul de jgheab.

 

Jgheaburi şi accesorii

Specificaţie

Jgheaburile de acoperiş NedZink NTZ® sunt conform EN 612.

Grosimea minimă a materialului este de 0.65 mm, 0.70 mm sau 0.80 mm şi depinde de tipul jgheabului sau de lăţimea defăşurată a jgheabului. Lungimea standard variază de la 2, 3, 4 sau 6 metri în funcţie de tipul jgheabului şi de ţară.

Se disting două tipuri importante de jgheab, anume: jgheaburi suspendate – fig. 4, şi jgheab rectangular – fig. 3. Se pot comanda jgheaburi personalizate conform desenelor, sau se pot realiza de un tinichigiu din material la foaie NedZink NTZ®. Jgheaburile prefabricate non-standard trebuie să fie conform EN 612.

Accesorii

Toate accesoriile de jgheab pot fi comandate de la distribuitorii noștri sau pot fi confecționate în atelier de către un tinichigiu din tabla de titan-zinc Nedzink NTZ®.

Pregătirea jgheaburilor de acoperiş

Este de preferat ca părţile jgheabului să fie pregătite în atelier:

 • Debitarea jgheabului la lungimi personalizate
 • Efectuarea îmbinărilor în unghi (posibil cositorit)
 • Sudarea pieselor, elementelor de dilatare şi racordurilor jgheab – burlan

Pentru exemplu vedeți fig. 6, 7 şi 8.

Instalarea jgheaburilor susţinute de cârlige

Părţile jgheabului sunt instalate de preferat de la stânga la dreapta perpendicular pe pantă (de sus în jos spre punctele de colectare). Condiţiile structurale nu permit mereu acest lucru. La alegerea unei direcţii diferite de instalare este mai importantă direcţia de scurgere spre punctele de colectare decât direcţia de la stânga la dreapta. (suprapunere jgheab).  

La îmbinarea jgheaburilor poate fi necesară desfacerea vulțului unuia dintre jgheaburi. Părţile jgheabului, începând cu vulțul, sunt îmbinate cu o suprapunere minimă de 10 mm. Cu aceeaşi mişcare rotită, părţile jgheabului cu vulț sunt prinse în poziţia corectă peste buza cârligului.

Clema de la marginea superioară a cârligului este îndoită înapoi peste falțul de siguranță din partea posterioară a jgheabului în aşa mod încât jgheabul să îşi continue mişcarea de extindere şi contractare (folosirea cuielor pentru acelaşi scop nu este permisă pentru că va fi devastatoare în timp!)

Suprapunerea jgheaburilor poate fi apoi cositorită. Luaţi notă de suprapunerea minimă de 10 mm şi un flux de cositor de cel puţin 10 mm. Pentru informaţii despre cositorire verificaţi Manualul Tehnic Nedzink.

Distanţa dintre racordul cu burlanul și cârlig trebuie să fie de cel puţin 60 mm, vezi fig. 5. Un element de dilatare trebuie susţinut întotdeauna de un cârlig, vezi fig. 7, 8 şi 9.

Dilatarea termică

Elementele de dilatare sunt necesare pentru a absorbi expansiunea şi contactarea jgheabului. Unde şi când este necesar un element de dilatare este arătat în tabelul 1.

Tabel 1 Element de dilatare pentru jgheabul de acoperiş*

Jgheaburi cu vulț de 20 mm şi cu o grosime a materialului de 0.80 mm

(Circumferinţă 300 mm în 0.70 mm)

 

 

Construcţie jgheab

Lungimea max. de jgheab în metri fără element de dilatare

Distanţa max. în metri dintre două elemente de dilatare

Lăţimea desfăşurată a jgheabului

≤ 550 mm

Lăţimea desfăşurată a jgheabului

> 550 mm

Dilatare

mecanică*

Dilatare din cauciuc**

Dilatare

mecanică*

Dilatare din

cauciuc**

Jgheab îngropat

 

 

 

 

 

2 capete libere ****

12

12

9

9

6

1 capăt liber ****

  6

  6

   4,5

   4,5

3

Jgheab în cârlig

 

 

 

 

 

2 capete libere ***

18

18

12

12

9

1 capăt liber ***

  9

  9

  6

  6

  4,5

*    vezi figurile 7 + 8     ***   Spaţiul liber de expansiune trebuie să fie de cel puţin 10 – 15 mm
**   vezi figura 9            ****  Spaţiul liber de expansiune trebuie să fie de cel puţin 20 mm

Jgheabul îngropat

Construcţie

Suport

Suportul este parte integrantă a structurii acoperișului şi este realizată de obicei din lemn.  NedZink NTZ® poate fi excelent aplicat în această cutie din lemn. Este recomandat să nu se folosească lemn rezistent la apă, din elemente lipite cu adezivi. Nu este de dorit ca apa să rămână în cutia închisă în eventualitatea unei situații neobișnuite. În cazul unei structuri din beton, se recomandă totuși ca această cutie pentru jgheab să fie realizată din lemn. Dacă acest lucru este imposibil, atunci se va pune un strat de fibră de sticlă 3-5 mm sub zinc. Aceasta previne coroziunea cauzată de apa de sub zinc sau condens.

Înainte de aplicarea zincului verificaţi dacă această cutie din lemn nu conţine nici un cap de cui sau şurub ieşit din suprafaţa lemnului. Se impun următoarele măsurători:

 • Lăţimea deschiderii superioare
 • Lăţimea fundului cutiei
 • Înălţimea şi panta părţii din faţă şi a părţii din spate a cutiei din lemn
 • Grosimea marginii părţii din faţă a cutiei din lemn
 • Lungimea diferitelor părţi ale suprafeţei jgheabului

Deschiderea racordului jgheab-burlan

Racordul jgheab-burlan în cutia suport din lemn trebuie să fie suficient de mare pentru a permite extinderea şi contracţia jgheabului. Asta înseamnă că racordul prins de burlan să aibă o cavitate ovală cu un spaţiu de cel puţin 20 mm la stânga şi la dreapta şi de minim 2 mm pe celelalte direcţii. Vezi fig. 10a şi 10b.

Confecționarea jgheabului

Trasaţi un desen măsurat a cutiei suport şi desenaţi pe jgheabul de titan-zinc, vezi fig. 10. Se va ține cont de  următoarele reguli de bază:

 • Lăţimea deschiderii superioare a jgheabului trebuie să fie cu cel puţin 4 mm mai mică decât cea a cutiei.
 • Lăţimea fundului de jgheab trebuie să fie cu cel puţin 10 mm mai mică decât cea a cutiei.
 • Înălţimea părţii din faţă a jgheabului trebuie să fie cu 1 până la 2 mm mai mare decât cea a cutiei.
 • Talonul cade sub marginea casetei și nu pe ea.
 • Înălţimea din spate trebuie să fie cu min. 10 mm mai mare decât înălţimea din faţă a acestuia.
 • Panta jgheabului este egală cu cea a cutiei suport, inclusiv formele îndoite.
 • Alte proporţii dimensionale conform EN 612.
 • Capetele jgheabului trebuie să aibă cel puțin 10 mm spaţiu în relaţie cu cutia suport.

(vezi de asemenea: “Dilatarea”).

Specificaţii

Jgheabul de acoperiş, realizat din NedZink NTZ®, trebuie să fie conform EN 612.
Dacă dimensiunile cutiei permit, folosiţi jgheaburi standard prefabricate sau în caz contrar jgheaburi non-standard  (la comandă) din NedZink NTZ®.

Pregătirea jgheaburilor de acoperiş

Este de preferat ca părţile jgheabului să fie pregătite în atelier:   

 • Debitarea jgheabului la lungimi personalizate.
 • Efectuarea îmbinărilor în unghi (posibil cositorit).
 • sSudarea pieselor, elementelor de dilatare şi racordurilor jgheab – burlan.

Vezi de asemenea fig. 6, 7 şi 8.

Instalarea jgheabului îngropat

Cleme

Clemele sunt prinse de marginea din faţă și au o lăţime minimă de 70 mm şi o grosime de 0.80 mm.  Ataşaţi clemele cu 3 cuie cu cap plat din oţel inoxidabil sau galvanizat de lungime min. 22 mm.

Distanţa interax dintre cleme este de max. 660 mm. Clemele trebuie să aibă o formă astfel încât să se potrivească cel puţin  3/4 din cavitate (vezi fig.n10). Clemele cu lăţime min. 30 mm sunt ataşate mai departe de partea din spate la aceeaşi distanţă, acestea fiind îndoite înapoi peste falțul întors al jgheabului (vezi fig. 10b). Pentru jgheaburi cu o lăţime defăşurată mai mare (de ex. = 700 mm şi lăţimea fundului de = 300 mm) se recomandă prinderea unei cleme mobile pe fundul jgheabului. Această clemă aşezată pe fundul jgheabului nu trebuie sub nici o formă cositorită pe jgheab. 

Direcţia de instalare

Părţile jgheabului sunt instalate de preferat de la stânga la dreapta perpendicular pe pantă (de sus în jos spre punctele de colectare). Condiţiile constructive nu permit mereu acest lucru. La alegerea unei direcţii diferite de instalare este mai importantă direcţia de scurgere spre punctele de colectare decât direcţia de la stânga la dreapta.  (suprapunere jgheab).

Instalare

Jgheabul este împins pe fundul cutiei din lemn şi este securizat în această poziţie prin îndoirea clemei părţii din spate a cutiei, peste falțul întors al jgheabului în aşa fel încât jgheabul să îşi continue mişcarea de dilatare. După amplasarea oricărei îmbinări în unghi, falţurile suprapuse pot fi cositorite. Asiguraţi-vă că  există o suprapunere de cel puţin 10 mm şi că fluxul de cositor curge pe cel puţin 10 mm. Pentru informaţii despre cositorire verificaţi Manualul Tehnic Nedzink.

Expansiunea

Elementele de dilatare sunt necesare pentru a absorbi expansiunea şi contactarea jgheabului. Unde şi când este necesar un element de dilatare este arătat în tabelul 1.