Střešní žlaby

Druhy provedení

 

Pro bezpečné odvádění dešťové vody ze střech a balkonů má rozhodující význam velikost průřezu dešťového svodu. K odpovídajícímu svodu se potom přiřadí patřičný žlab (tvar a rozměry), včetně navazujících prvků jako kotlíkya kolena. V oblasti odvodnění střech rozlišujeme mezi žlaby, které se nacházejí vně a uvnitř střechy. Dalšími charakteristikami, které odlišují žlaby, jsou:

  • druh připevnění (např. závěsný žlab nebo žlab připevněný ve žlabových hácích nebo nástřešní žlab položený na bednění)
  • a tvar (půlkulatý nebo hranatý)

 

Podokapní střešní žlab

 

V DIN EN 612 „Závěsné žlaby a dešťové svody z kovových materiálů, pojmy, rozdělení a požadavky“ jsou stanoveny všeobecné charakteristiky, označení, rozdělení a požadavky na kvalitu těchto výrobků. Tato evropská norma platí pro požadavky na průmyslově vyráběné žlaby a svody z kovových materiálů. Připojení žlabu na střechu by se mělo provádět, pokud je to potřeba, pomocí okapového plechu. Žlaby se umístí tak, aby v nejhorším případě při velmi silném dešti mohla voda odtékat přes čelní hranu žlabu.

 

Vnitřní střešní žlab

Žlab umístěný „uvnitř“ střešní konstrukce vyžaduje obzvlášť pečlivé detailní naplánování. Musí být zajištěno, že dešťová voda bude bezpečně odváděna i při eventuálním ucpání střešního svodu.

 

 


 

 

Vnitřní žlab s bezpečnostním odtokem

Střechy s vnitřními žlaby musejí mít minimálně dva odtoky nebo jeden odtok a jeden bezpečnostní odtok. Každý jednotlivý odtok musí být schopný odvést množství dešťové vody stanovené podle tabulky 8. Doporučuje se také tak zvaný bezpečnostní žlab s vlastní možností odvádění vody.

 


 

Spojovací technika

Střešní žlaby NedZink se musejí pájet za měkka na styku a na jiných spojovacích místech normovanými tavidly podle DIN EN 29454-1 a pájkami podle DIN EN 29453. Pájka musí být nanesena na spojovaných dílech v šířce 10 mm (ve svislých oblastech minimálně 5 mm). Ve výjimečných případech je možné provést spoje lepením.

Dilatace materiálu

Normové hodnoty pro maximální vzdálenosti pro zajištění dilatace materiálu jsou uvedeny v tabulce 1. K dispozici jsou následující možnosti:

  • řemeslně vyráběné posuvné spoje v horním bodě spádu
  • posuvný spoj na spodním bodě spádu (žlabový kotlík, závěsné hrdlo)
  • průmyslově vyráběné dilatační prvky (použití je možné v každém místě)

 

 

Tabulka 1 

Typ žlabu Jmenovitá velikost Dilatační prvky v max. vzdálenost
Závěsný žlab ≤500 mm 15 m
Závěsný žlab ≥500 mm 10 m
Vnitřní žlab ≤500 mm 10 m (nelepené)
Vnitřní žlab ≥500 mm  8 m (nelepené)
Žlabové háky a žlaby    6 m (nelepené)

 

 

Rozměry žlabů a dešťových svodů roury podle DIN EN 612

 

 

Půlkulaté žlaby

Rozměry a tolerance, které je třeba dodržet

 
 

 

Tabulka 2

Jmenovitá
velikost

Šířka

přířezu

-2/+1


Naválka
vodorovná
[d h]
Naválka
svislá

[d v]


Naválka
vzdále-
nost

[g] -1/+2


Naválka
vyztužení
[e] ±2


Vnější 
rozměr


[d2] 0/+2


Zadní
převý-
šení

[f] min.


Vodní
drážka

min.


Jmenovitá
tloušťka
plechu

min.


Průřez
okapového
žlabu

cm2

200 200 16±2 16±1 5 6 080 08 10 0,65 25
250 250 18±1 18±1 5 7 106 10 10 0,65 43
280 280 18±1 18±1 6 7 127 11 10 0,70 63
333 333 20±1 20±1 6 9 153 11 10 0,70 92
400 400 22±1 22±1 6 9 192 11 10 0,80 145
500 500 22±1 22±1 6 9 250 21 10 0,80 245

 

 

Všechny rozměry v mm

Hranaté žlaby

Rozměry a tolerance, které je třeba dodržet

Tabulka 3   

Jmenovitá
velikost


Šířka

přířezu

-2/+1


Naválka
vodorovná
[d h]

Naválka
svislá

[d v]

Naválka
vzdále-
nost

[g] -1/+2


Naválka
vyztužení
[e] ±2

 

Vodní
drážka

min.


Výška
přední
strany

[a] ±1

Šířka
podstavce

(vnější
rozměr)

[b] 0/-1

Výška
zadní
strany

[c] ±1

Jmenovitá
tloušťka
plechu

min.

200 250 16±2 16±2 5 5 10 042 070 050 0,65
250 250 18±1 18±1 5 7 10 055 085 065 0,65
333 333 18±1 18±1 6 9 10 075 120 085 0,70
400 400 22±1 22±1 6 9 10 090 150 100 0,70
500 500 22±1 22±1 6 9 10 110 200 130 0,80

 

Všechny rozměry v mm

Čelo žlabu

Musí být vytvořeno tak, aby se rozměrově hodilo k příslušnému okapovému žlabu. Minimální jmenovitá tloušťka plechu: 0,70 mm.