Systémy pro odvodnění střechy

 

Pro bezpečné odvedení dešťové vody se používají systémy pro odvodnění střech, které jsou dimenzovány pro konkrétní objekt. Sbírají dešťovou vodu ze střešních ploch, nástaveb a balkonů do žlabů a následně do svodů. V závislosti na místních možnostech se potom provádí odvodnění staveb kanalizačními nebo drenážními systémy.

Technická norma pro odvodnění budov a pozemků se řídí podle řady norem EN 12056 „Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy“ a EN 752 „Odvodňovací systémy vně budov“.

Dimenzování podokapního nebo uvnitř ležícího žlabu se musí provádět podle DIN EN 12056-3 ve spojení s DIN 1986-100 a musí zahrnovat následující kroky:

 • Návrh systému odvodnění
  s odtokem do kanalizačního systému
  s odtokem do nouzového přetokového zařízení
 • Stanovení očekávaných dešťových srážek v místě stavby
 • Výpočet odtoku dešťové vody
 • Zajištění odtoku dešťové vody podle zadané koncepce odvodnění
 • Stanovení množství dešťové vody ve žlabech
 • Dimenzování průřezu žlabu a stanovení výše tlaku na odtoku, zohlednění úhlu žlabů a změny průřezu žlabu
 • Dimenzování odtokového kotlíku ve spojení s dešťovou svodovou rourou, zohlednění záchytných košů střešního vtoku a deformace dešťové svodové roury, zohlednění hranatých tvarů