Práce u NedZinku

 

NedZink patří k nejaktivnějším hráčům na evropském trhu válcovaného titanzinku. Naše úzká spolupráce s architekty, designéry a zpracovatelskými firmami nás každodenně inspiruje ke zlepšením stávajících možností použití titanzinku a k nalézání nových řešení.

NedZink podporuje plánování a realizaci velmi kvalitních stavebních projektů s dlouhou dobou životnosti využívajících leskle válcovaný, předpatinovaný a strukturovaný titanzinek. Specializovaným velkoobchodům zaručuje NedZink spolehlivé zásobování, technickou způsobilost, vysokou kvalitu a rozsáhlé služby. NedZink jako jednička na nizozemském trhu významně podporuje kreativní způsoby použití zinku.

NedZink si je vědom své odpovědnosti vůči člověku a životnímu prostředí. Vlastní koncepce orientovaná na budoucnost a investice do nejmodernějších výrobních technik posiluje naši pozici na trhu a vytváří prostor pro další rozvoj.

Aktuální nabídka míst: