Fasáda

Titanzinkové kompozitní fasádní panely

 

Perfekcionismus ve fasádě – tak lze popsat použití tohoto vysoce kvalitního opláštění fasád. Materiál se stoletou tradicí vyhovuje kreativním požadavkům budoucnosti.

NedZink NOVA COMPOSITE je rovinná sendvičová deska, kterou tvoří na horní a spodní straně opláštění předpatinovaným NedZink NOVA a mezi nimi je jádro z polyetylenu (LD-PE). Kombinací těchto materiálů je zajištěna rovinost a stabilita desky, díky čemuž má četné možnosti použití, obzvláště při opláštění fasád. Desky NOVA COMPOSITE lze zpracovávat a řezat obvyklými, běžně dostupnými nástroji. Desky se aplikují jako kazety nebo se šroubují, nýtují a spojují drážkováním.

Značná pevnost NOVA COMPOSITE je dána její tloušťkou 4 mm. Titanzinek má na horní i spodní straně tloušťku 0,50 mm a polyetylenové (LD-PE) jádro má tloušťku 3 mm.

Pevnost a stabilita desky umožňuje její použití pro velkoformátové obklady fasád, při současně mimořádně rovném vzhledu povrchu. Další předností je dobrá tvarovatelnost prvků a forem, které se pro výrobu NOVA COMPOSITE používají. Díky tomu se značně rozšiřují možnosti aplikace titanzinku pro opláštění fasád. NedZink nabízí architektům, stavebníkům a řemeslníkům, kteří plánují realizaci nové fasády, výrobek, který je vhodný pro nejrůznější způsoby použití a montáže.

Různé možnosti montáže:

 

Lepení                                                Drážkování                                       Šroubování                                      Závěsný systém

Vlastnosti výrobku NedZink NOVA COMPOSITE
Standardní rozměr 3.200 x 1.000 mm
Standardní tloušťka desky 4 mm
Max. délka desky na přání 6.000 mm
Složení desky Líc a rub : 2 x 0,5 mm NedZink NOVA
Jádro : 3 mm Polyetylen LD-PE
Tolerance Tloušťka : -/+ 0,2 mm
Šířka : -0 /+ 2,0 mm
Délka : -0 /+ 4,0 mm
Diagonálně : max. 3,0 mm
Hmotnost standardní desky (4 mm) 9,96 kg / m²

 

Technické parametry
Slitina Titanzink podle DIN EN 988
Pevnost v tahu (Rm) min. 150 N/mm²
Mez průtažnosti 0,2% min. 110 N/mm²
Modul průtažnosti ≥ 80.000 N/mm²
Teplotní rozsah použití °C – 50 bis + 80
Koeficient roztažnosti 0,022 mm/m*K
Vrstva jádra Polyetylen (LD-PE)
– objemová hmotnost 0,92 g/cm³
Vnější strany Titanzink
– Dobjemová hmotnost 7,2 g/cm³

 

Variabilní navrhování fasád

NedZink drážkový panel

 

Drážkový panel je fasádní profil s připravenými spoji na pero a drážku, který je určen pro zavěšené větrané fasády. Lze jej použít jak při výstavbě obytných domů, tak také pro průmyslové a kancelářské budovy. Panely se vzájemně spojují v podélném směru, čímž je vytvořena souvislá plocha fasády se skrytým, neviditelným připevněním.

Tento fasádní obklad možňuje vodorovné, svislé i diagonální uspořádání, v max. délce 6,00 m. S tímto profilem lze také vytvářet tzv. stínovou spáru tl. 2 až 30 mm.

Standardně se drážkové plechy NedZink dodávají v rolích. Na přání lze dodat ukončující, rohové a přechodové prvky. Spoje lze vytvářet zateplené nebo pomocí vertikálních profilů tak, že vznikne uzavřená pohledová plocha. Výroba a dodávka se uskutečňují vždy pro daný objekt na základě výkazu výměr a projektové dokumentace.

Standardní rozmery
Ukončovací profil Profilovaný plech v rolích
Tloušťka materiálu 0,70 – 0,80 – 1,00 mm 0,70 – 0,80 – 1,00 mm
Délka profilu doporučená max. 4,0 m doporučená max. 6,0 m
Osová vzdálenost -standard 200 / 250 / 300 / 333 mm 0 /+ 2,0 mm
Šířka přířezu pohledová plocha + 130 mm pohledová plocha +110 mm
Šířka spáry 2 mm – 30 mm max. 3,0 mm
Výška panelu 25 mm 24 mm
Další rozměry na vyžádání

Kvalita povrchu

 

Ačkoliv je možné provádět obklady fasád materiálem NedZink NATUREL s leskle válcovaným povrchem, doporučujeme volit již z výroby předpatinované povrchy. NedZink NOVA nebo NedZink NOIR vytvářejí ihned po dokončení jednotný a rovnoměrný vzhled povrchu. Naše dlouholeté zkušenosti ukazují, že přírodní proces zvětrávání, a s tím spojený přirozený vývoj patiny leskle válcovaných povrchů, s sebou u fasád přináší časté námitky ze strany stavebníků kvůli nerovnoměrné tvorbě patiny.

Nosná konstrukce

Drážkové panely se montují jako konstrukce s otevřenou vzduchovou mezerou na kovové nosné konstrukce, které nejsou celoplošné (např. trapézové profily, atd.). Na trhu jsou k dispozici vhodné kompletní systémy nosných konstrukcí od několika výrobců. Informace o nich poskytujeme na vyžádání. Upevnění se provádí skrytými šrouby nebo nýty z nerezového materiálu. Příčnou a podélnou roztažnost materiálu je nutno eliminovat dělením konstrukce na dilatační celky.

Charakteristika fasádního systému sdrážkovými panely uloženými vodorovně

Skladba systému montované fasády:
A) Nosná podkladní konstrukce (železobeton/zdivo)
B) Nosný rošt jednodílný nebo vícedílný (hliníkové profily resp. trapézové profily z hliníku)
C )Tepelná izolace (vláknité izolační materiály, atd.)
D) Odvětrávací mezera (od cca 200 cm2/m do cca 400 cm2/m)
E) Zasunovací drážkové plechy ve výše uvedených provedeních
F) Děrovaný plech tl. 1,0 mm
G) Okapový plech pozink. ocel tl. 1,0 mm
H) Zakrytí římsy

 

Inovativní systém pro střechy a fasády

Šablony NedZink

Šablony NedZink pro střechu a fasádu jsou především reprezentativním estetickým materiálem. Tento systém se používá pro malé i velké plochy střešních krytin a fasádních obkladů. Spektrum výrobků zahrnuje jak velkoformátové šablony, tak kosočtvercové a čtvercové šablony.

NedZink veloformátové šablony se obzvlášť hodí pro použití na velkoplošných fasádách s hladkou rovinnou plochou. Kosočtvercové a čtvercové šablony se používají spíše pro pokrývání střech a na fasády s menší plochou.

Díky spojovací technice, kdy se do sebe zavěšují zadní a přední hrana šablony, systém bez potíží přenáší jakékoliv dilatační pohyby – ať již např. způsobené teplotními rozdíly, pohyby stavebních dílů nebo poryvy větru. Šablonové systémy z titanzinku mají dlouhou tradici. Ve střední Evropě se začaly používat asi v polovině 19. století. V té době se používaly především pro obložení budov na ochranu před povětrnostními vlivy, zejména na stranách vystavených působení převládajícího směru větru. Ve vysokých horských polohách se dodnes provádějí úplná obložení stěn resp. pokrytí střech šablonovými systémy. V dalších letech se šablonové systémy používaly také jako krytina pro střechy s velmi strmým sklonem. V průběhu tohoto vývoje se velmi zvýšilo množství tvarů a rozměrů šablon a největší rozvoj zažily šablonové systémy v období secese.

Čtvercová a kosočtvercová šablona

Při použití šablon pro střešní krytiny je minimální sklon střechy 25° bez pájení a 18° s pájením vrcholů šablon. Při sklonech střechy ≤ 60° by se měla provádět pojistná hydroizolace.

Šablony NedZink se skládájí z malých, stejně tvarovaných prvků, které jsou do sebe zaháknuty. Díky tomu lze snadno provádět obložení a zakrytí kulatých a klenutých ploch.

Připevnění

Šablony se připevňují zavěšením posuvných příponek s drážkou za spodní hranu horní šablony. Zadní hrana spodní šablony se zasouvá do přední hrany vrchní šablony. Tak vzniká “šupinovité” spojení jednotlivých prvků mezi sebou.

Podkladní vsrtva

U plochých sklonů střech je nutno krytinu z šablon ukládat na dřevěné bednění, které tvoří neopracovaná, nehoblovaná prkna minimální tloušťky 24 mm. U strmějších sklonů mohou zůstat být v podkladu mezi jednotlivými deskami mezery:

N ≤ 40° – max. 10 mm

N ≥ 40° – max. 100 mm

Standardní čtvercová šablona
Hotový rozměr v mm Rozměr přířezu v mm Počet/m2
450 x 450 500 x 500 ca. 5,6
400 x 400 450 x 450 ca. 2,5
280 x 280 330 x 330 ca. 15,3
200 x 200 250 x 250 ca. 32
Pro šablony ve standardním čtvercového formátu se nabízí také „půlená šablona“ pro oblast okapů.

 

Kosočtvercová šabona s vrcholovým úhlem 50°
Hotová šířka „b“ v mm Rozměr přířezu v mm Počet/m2
200 250 ca. 25,6
250 300 ca. 15,3
280 330 ca. 11,9

 

Velkoformátové šablony 
Hotová rozměr „b“ v mm Rozměr přířezu v mm Tloušťka materiálu v mm Plocha v m2 cca Počet/m2 vzdálenost latí v mm Hmotnost kg/m2
333 x 600 400 x 670 0,8 oder 1,00 0,20 5 165 7,7
333 x 1800 400 x 1870 0,8 oder 1,00 0,60 2 165 8,3
400 x 800 470 x 870 0,8 oder 1,00 0,32 3 200 7,1
400 x 3000 470 x 3070 0,8 oder 1,00 1,20 1 200 8,1
500 x 1000 570 x 1070 0,8 oder 1,00 0,50 2 250 7,0
600 x 1200 670 x 1270 0,8 oder 1,00 0,72 1,5 200 7,4