Privacy Statement

U společnosti NedZink a jejích dceřiných společností má velký význam zpracování řádného zpracování osobních údajů. Z tohoto důvodu bychom vám v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jasně a srozumitelně informovali, jak společnost NedZink zpracovává na našich webových stránkách osobní údaje obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů a návštěvníků.

Osobní údaje budou samozřejmě ošetřeny a chráněny s maximální péčí. NedZink plně vyhovuje požadavkům obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).
To znamená, že:
• zpracováváme vaše osobní údaje pro účely našeho obchodního vztahu a požádáme o váš souhlas, pokud je váš souhlas nezbytný;

• uchovávat pouze potřebné osobní údaje;

• přijmout vhodná ochranná opatření k ochraně vašich dat a zajistit, aby společnosti, které zpracovávají vaše údaje v našem zastoupení, učinily totéž;

• vyjasnit – s těmito Zásadami ochrany soukromí – proč a za to, co zpracováváme vaše osobní údaje;

• Respektujte své právo na přístup, opravu nebo vymazání osobních údajů. Za zpracovávání údajů odpovídá společnost NedZink BV, Hoofdstraat 1, 6024 AA Budel-Dorplein, Nizozemsko.
Pro jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?
Společnost NedZink shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje pro různé účely. NedZink shromažďuje, zpracovává a ukládá kontaktní informace, například: Například vaše jméno, pozice, obchodní a / nebo profesní zájmy, obchodní mobilní telefonní číslo a obchodní e-mailová adresa:

•   pokud zakoupíte produkty a / nebo služby společnosti NedZink;

•   pokud se obrátíte na společnost NedZink. To může být telefonní kontakt, ale také, pokud chcete kontaktovat e-mailem na nás, kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře, účasti v průzkumech nebo dotazníků, zaregistrovat informačních schůzek, navštivte naše webové stránky, přihlaste se pomocí svého bulletinu účtu klienta nebo kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí;

•    pro interní analýzy zlepšení procesů, vývoj produktů a služeb a průzkum trhu;

•   udržovat obchodní partnery a zaměstnance aktuální o (nových) produktech a službách. To se může odehrávat přímo i prostřednictvím sociálních médií. Společnost NedZink se pokusí zohlednit informace založené na vašem zaměření na přijaté produkty a / nebo služby a navštěvovat naše webové stránky.
Informační bulletin a kontaktní formulář
Nabízíme vám informační bulletin, ve kterém informujeme o našich produktech a / nebo službách. Vaše e-mailová adresa bude součástí vašeho mailing listu pouze po předchozím souhlasu. Každý informační bulletin má odkaz na zrušení výběru zpravodaje. Pokud použijete kontaktní formulář na našich webových stránkách nebo nám pošlete e-mail, údaje, které nám byly zaslány, budou uloženy, dokud nebude váš požadavek zcela zpracován. Vaše e-mailová adresa poté pošleme informace o (nových) produktech a službách společnosti NedZink, pokud jste dal svůj souhlas. Souhlas může být kdykoli odvolán, pomocí odkaz pro odhlášení v zaslaném e-mailu nebo poslat e-mail na [email protected] uvedením DSGVO.
Publikace
S Vašimi údaji zacházíme důvěrně a nezveřejňujeme je.
Přenos osobních údajů třetím osobám
Vaše informace zveřejňujeme pouze třetím osobám, pokud je to nezbytné pro slíbenou dodávku nebo službu. Chcete-li chránit vaše práva, uzavřeme smlouvu o zpracování objednávek s těmito společnostmi (partnery). Naše webové stránky obsahují měřicí nástroje od jiných společností, jako jsou cookies z Google Analytics. S těmito společnostmi se data automaticky vyměňují za účelem pochopení toho, jak návštěvníci využívají naše webové stránky. Tyto informace používáme k optimalizaci našeho webu pro návštěvníky. Společnost NedZink neudělila společnosti Google svolení používat informace pro jiné služby Google. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a Google Analytics.
Ochrana
Aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, společnost NedZink používá technická a organizační opatření. Tato opatření zaručují přiměřenou úroveň bezpečnosti s ohledem na povahu zpracování a povahu osobních údajů, které mají být chráněny.
Změna těchto zásad ochrany osobních údajů
Společnost NedZink si vyhrazuje právo provádět změny zásad ochrany osobních údajů a zásad cookies. Proto doporučujeme pravidelně navštěvovat tuto stránku, abyste byli informováni o změnách. Pokud společnost NedZink zásadně změní způsob uložení osobních údajů, upozorníme vás tím, že zašleme zprávu na našich webových stránkách a v informačním bulletinu.
Otázky, náhled nebo žádost o změnu vašich dat
Máte-li dotazy nebo připomínky k našemu prohlášení o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit své právo na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních používání dat, prosím, kontaktujte: NedZink, marketingové oddělení, PO Box 2135, 6020 AC Budel, Nizozemí nebo e Pošlete e-mail na adresu: [email protected] s uvedením GDPR.

 

Budel-Dorplein, květen 2018.