Nedzink World

Náš časopis NedZink ukazuje použití titanzinku jako stavebního materiálu. NedZink NATUREL, ale také předzvětralé verze NedZink NOVA a NedZink NOIR jsou rozsáhle využívany pro projekty na střechy, fasády a systémy odvodu dešťové vody.

Vytvořili jste projekt s materiálem NedZink a chtěli byste tento projekt ukázat v NedZink World? Dáme vám tu příležitost!

Pošlete své fotografie a informace o projektu editorovi společnosti NedZink, tak se může každý dozvědět o možnostech realizace z titanzinku.

info@nedzink.com

NedZink World International Refereces